2018-08-12
Islam kieltää viattomien tappamisen ja hyökkäyssodan

[9:4] lukuunottamatta niitä monijumalaisia, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen, kun he eivät ole millään rikkoneet teitä vastaan eivätkä auttaneet ketään muuta teitä vastaan. Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala totisesti rakastaa kunniantuntoisia. 

[9:5] Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen. 

[9:6] Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi, niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Senjälkeen anna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät (parempaa) tiedä. 

Mutta mutta...

Koraani kieltää hyökkäyssodan

[2:190] Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät, mutta itse älkää aiheetta hyÖkätkÖ. Totisesti Jumala ei rakasta rauhanrikkojia. 

[2:191] Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät, sillä pakanuuteen käännyttäminen on pahempi kuin murha. Mutta älkää taistelko heitä vastaan Rauhoitetun temppelin lähellä, jolleivät he hyÖkkää päällenne siellä; mutta jos he hyÖkkäävät, niin tappakaa heidät. Sellainen on oleva uskottomien palkka. 

[2:192] Mutta jos he lakkaavat taistelemasta, niin on Jumala totisesti armahtavainen ja laupias. 

[2:193] Taistelkaa heitä vastaan, kunnes pakanuuden viettelys lakkaa ja keskuudessamme vakiintuu ainoan Jumalan palveleminen. Mutta jos he herkeävät, älkÖÖn vallitko vihollisuutta muita kuin uskottomia vastaan. 

[2:194] Rauhoitettu kuukausi kostetaan (sen rikkojille) rauhoitetulla kuukaudella ja pyhitetyt paikat vastaavilla. ja jos joku ryhtyy sotaan teitä vastaan, niin ahdistakaa häntä samalla tavalla, kuin hän ahdisti teitä. Täyttäkää velvollisuutenne Jumalaa kohtaan ja tietäkää, että Jumala on niiden kanssa, jotka karttavat pahaa. 

[2:195] Uhratkaa omaisuuttanne Jumalan asian hyväksi; älkää syÖksykÖ turmioon, tehkää hyvää. Katso, Jumala rakastaa hyväntekijÖitä. 

Huomaa erityisesti, että nämä jakeet tekee terrorismin tuomittavaksi Koraanin mukaan. Islamistiset terroristit, jotka yrittävät perustella toimiaan viittaamalla että se on jihad, herjaavat omaa uskontoaan. Kuten lainaukset edellä osoittavat, se ei voi koskaan olla niin että tappaa viattomia siviilejä; voi vain ainoastaan hyökätä niitä vastaan, jotka hyökkäävät...

 

2019-05-16
Hyvä ja paha eivät ole samanlaisia

Koranen 

[41:34] Hyvä ja paha eivät ole samanlaisia. Karkoita paha sillä, mikä on parempaa, ja katso se, jonka kanssa olit vihoissa, on kuin hyvä ystäväsi. 

[41:35] Mutta sen saavuttavat vain pitkämieliset; sen saavat vain ne, joiden osana on suuri onni. 

Pahan voi siis karkoittaa pois mielestään sillä mikä on parempaa, mikä on hyvää.
Jopa vihollisen kanssa voi näin tulla ystäviksi. Ja saatikka sitten tavallisissa riidoissa, jos yrittää tehdä hyvää niin paljon kuin mahdollista ja sillä tavalla kääntää selkänsä pahalle. Se voi kuitenkin viedä tavattoman pitkän aikaa ennen kuin se paha häipyy ja tilalle tulee hyvä. Tilanteitten muutos voi siis viedä kauan aikaa. 
Kannattaa siis olla pitkämielinen ja yrittää saada se hyvä alulle sen pahan tilalle.
Pitkämielisyys on koettelevaa, joskus lankeaa, kompastuu, mutta siitä taas ylös ja jatkaa yrittämistään pitkämielisesti saada aikaan hyvyyttä pahan tilalle.

Tuo on tietenkin helposti sanottu, mutta sen toteuttaminen on vaikeaa ja aikaa vievää useimmiten, johtuen omasta heikkoudesta.

Etsi pahan tilalle parempaa, hyvää, olemalla pitkämielinen ja tietenkin myös anteeksi antavainen. Se on tietenkin joskus vaikeaa antaa anteeksi jos paha jatkuu, joten antaa pahan olla ja odottaa lempeästi että paha muuttuu lopulta hyväksi, siis joskus ehkä.
Pitkämielisenä odottava ja toimiva jaksaa odottaa ja toimia pitkämielisesti, useimmiten, mutta ei tietenkään aina, sillä olemmehan me ihmiset vajaavaisia edelleenkin, emme ole täydellisiä.
-
Itsestäni voin sanoa että yritän olla pitkämielinen, mutta se on minusta erittäin vaikeaa eräissä tilanteissa, etenkin jos se paha on jatkunut kuukausia, vuosia, samanlaisena, silloin se todellakin on koettelevaa yrittää olla pitkämielinen.