Muuta ajattelutapaasi, pääse eroon stressistä

Omat ajatukset aiheuttaa stressin, omat vaatimukset ja omat pelot. On uskallettava jättää pois elämästään eräitä ajatuksia, nähdä ne ajatukset positiivisina. Katsoa vain omaa parastaan. Ei välittää mitä muut sanoo. Tehdä vain kaikki niin, että se tuntuu itsestä hyvältä. Omat negatiiviset ajatukset eri tilanateissa, ihmisten sanomisista ja niin edelleen, aiheuttaa stressiä ja tietenkin jos vaatii itseltään sitä tai tätä, mutta ei pysty täyttämään vaatimiksiaan.
Täytyy siis uskaltaa tutkia omaa ajattelutapaansa päästäkseen stressistä eroon.
Jotkut sanoo, että vaihda työpaikkaa niin pääset stressistä eroon. Harvoin stressi työpaikkaa muuttamalla pois lähtee, sillä jäljellähän on edelleenkin ne samat ajatukset jotka aiheuttaa stressin.

 

 

Fiktio ja absolyyttinen totuus :)

Kaikki taitaa olla jonkinlaista fiktiota...Olemme kuin sätkynukkeja, jokainen omalla tavallaan ja eräät haluaa niin mielellään pitää omia sätkynykkemielipiteitään ainoina oikeina mielipiteinä ja paheksuvat muitten mielipiteitä ja uskomuksia.
Miksi ei voi antaa kaikilla olla omat uskot? ..Kukaan ei loppujen lopuksi tiedä mitä kaikkea todellisuus oikeastaan on... Tiede ei tiedä paljoa sekään, mutta tiedettä uskovat fanaatikot pitää tiedettä absolyyttisenä totuutena aivan samalla tavalla kuin fanaattiset uskovaiset pitää uskoaan absolyyttisenä totuutena.
Noin kun on asian laita, on turhaa huudella, minä olen oikeassa, sillä kaikki voi olla oikeassa osittain...Ihmisen psyykkeä ei ole paljoakaan paljastettu, vain päällimiten...Kukaan ei tiedä mitä kaikkea voi olla, siksi se on aivan turhaa kiistellä uskoista, lasken myös tieteeseen fanaattisesti uskovat uskovaisiksi aivan samalla tavalla kuin uskontoon fanaattisesti uskovat lasken fanaattuisesti uskovaksi.
Opetelkaamme suvaitsevaisuutta. Älkäämme uhotko omien mielipiteittemme paremmuudesta, ei sellaisella ole mitään virkaa.

 

 

Monikulttuuri


Kyllä monikulttuuri toimii enimmäkseen. Esim. Ruotsissa on aika hyvin toimina monikulttuuri.

Monikulttuuria voi olla kahta eri tyyppistä sanotaan.

1: eri kulttuurit rinta rinnan. Jokainen saa pitää kulttuurinsa.

2: eri kulttuutit sekoitetaan toinen toisiinsa luonnollisesti ilman valtion tai muun toimesta.

Tuollaistahan on melkein kaikkialla maailmassa. Normaalaisti ihmiset tulee aika hyvin toimeen keskenään eri kulttuureista huolimatta.

HUOM: monikulttuuri ei ole rikollisuutta. Monikulttuurista puhuttaessa on osattava erottaa rikollisuus pois, sillä rikollisuus on maailmassa oleva paha asia jota on kaikissa kulttuurien edustajissa ja kaikissa valtioissa on rikollisia sekä oman maalaisia ja ulkolaisia. Rikollisuus ei istu vain maahanmuuttajissa. Rikollisuus istuu jokaisessa valtiossa eräitten yksilöitten joukossa, oli he oman maalaisia tai maahanmuuttajia.
Muistan ennen kuin muutin Ruotsiin, silloin oli paljon rikollisuutta Suomessakin vaikka pakolaisia silloin ei näkynyt vielä missään päin Suomessa. Rikollisuutta on vaikka ei olisi yhtään ainutta pakolaista.

"Tuntuu, että monikulttuurisuuskritiikin kärki kohdistuu nimenomaan islamin uskontoon ja sen ääri-ilmiöihin."
VESA HEIKKINEN

Totta, monikulttuuria negatiivisesti katselevat, samaistaa monikulttuurin Islamin uskontoon useimmiten ja näin ollen he on siis väärässä. Monikulttuurisuushan käsittää kaikkia eri kulttuureja rinta rinnan.

 

Maailman hankala tilanne

Se on kaikkialla maailmassa niin, että se apu minkä annetaan paikan päällä apua tarvuitseville, on niin vähäistä, että se kuin neula heinäkasassa.
Monet puhuu, että pitäisi auttaa paikan päällä. Paikan päällä autetaan jo, mutta se on niin pientä, että se ei riitä, sillä maailmassa on niin paljon eriarvoisuutta ihmisten välillä, että ja ja valtioitten välillä ja maailman rikkauksian kanssa, että ihmiset kärsii janosta, nälästä, sodista, ja muusta.
Puhe auttamisesta ei riitä. Maailmassa ihmisillä on suuri hätä. Kun apua ei ole, niin silloin ihmiset lähtee vaeltamaan etsimään parempia oloja. 
Näin on ollut aina ja näin tulee olemaan. valitettavasti. Ja näin kun on, niin silloin olisi yritettävä auttaa jotenkin, esim. intergoituḿaan, ottaa töihin, lopettaa puhua pakolaisista kuin eläimistä (monet tekee niin).
Ennen kuin ihmiset kohottavat henkistä tasoansa korkeammalle, siihen taitaa kulua tuhansia vuosia vielä, niin toivottomalta jos toisinaan näyttää, niin maailma ei muutu paremmaksi, ihmisiä on aina hädässä. Egoismi kukoistaa. Yleisesti sanottuna ihmiskunta ei ole kehittynyt vielä tarpeeksi paljon, tunteakseen yhtäläisyyttä kaikkiin kansoihin ajatellen kaikkien parasta. Paljon riippuu siitä millainen, millaiset on valtioitten johtajat, mitä päätöksiä ekevät ja kansa seuraa perässä.
Kansa on aina enemmän tai vähemmän johtajansa kaltainen. Kansat on johtajansa ansainnut.

 

 

Maailman ongelmat

Mitä tulee maailmassa oleviin ongelmiin, niihin on puututtava ja yritettävä poistaa ongelmia, avustamalla, opettamalla ja niin edelleen. 

Maailmassa olevat ongelmat ei vähene sillä että niitä pilkataan ja halveksitaan.
Päin vastoin, ongelmat lisääntyy koko ajan. Jokaisessa valtiossa on omat ongelmansa. Yksikään valtio ei ole ongelmaton jo omasta takaa.

Humaaninen ja ystävällinen ihminen ymmärtää että maailmaa ei paranneta halveksimalla muita. 

Maailmaa voi pelastaa ainoastaan avustamalla ja kehittämällä.

Tyhmät halveksii muita. Viisaat "rakastaa" kaikkia.
Kristittyjen Jeesuskin rakasti kaikkia :) Muukalaisvihamaieliset länsimaissa ovat unohtaneet Jeesuksen opetukset, ovat kallistuneet syrjintään ja halveksuntaan rakkauden sijasta.

Se on luonnollista että hyvä-osaisemmat avustaa huono-osaisempia.

 

 

Puhdista ajatuksesi kokemistasi vääryyksistä

Mikään ei ole ihmisen elämässä niin kamalaa etteikö siitä joskus pystyisi pääsemään irti.

Lapset ei tilanteelleen mitään voi...lapset on vanhempiensa ja muitten aikuisten "alamaisia", valitettavasti...on omakohtaisia kokemuksia vanhempieni julmuudesta minua kohtaan...
aikanaan lapsi kasvaa aikuiseksi ja voi alkaa itse päättämään elämästään...kovia kokeneella lapsella saattaa olla vaikeuksia aikuisena,,,mutta vaikeuksista pääsee ylitse, jos ottaa vastuun omasta elämästään.
Se mikä on ollutta, sitä ei voi muuttaa...mutta aikuisena voi muuttaa elämäänsä...ajatuksilla on suuri voima ihmisen elämään...mitä negatiivisemmin ajattelet asioista...sitä huonommit voit...vaikeista menneistä tapahtumista voi päästä eroon...on itse haluttava alkaa voida hyvin...antaa anteeksi menneille..mennä eteenpäin elämässään jättäen ne pahat tapahtumat taakseen ja aloittaa uusi elämä.

Ajatuksilla on valtava vaikutus ihmiseen...omat ajatukset luovat tulevaisuutesi, siis aikuisen...niin kauan kuin ajattelee negatiivuiivisesti ja ei ole pystynyt antamaan anteeksi, voi ihminen huonosti...ajatukset muokkaa ihmistä koko ajan...mieti siis ajatuksiasi...muuta ajatuksiesi suuntaa...älä anna enää negatiivisten ajatuksien pahentaa elämääsi entistä enemmän...sammuta se palava pahantunteesi...mene eteenpäin valoisin mielin...mennyt on mennyttä...menneen pahan ajattelu ja vatkominen ei asiaa paranna, päin vastoin sanoisin, se huonontaa entistä enemmän elämää...täytyy ottaa itseään niskakarvoista kiinni ja kohottaa itseänsä, korkeammalle tasolle...positiivisemmaksi.

Puhdistamalla ajatukset kokemista vääryyksistä, pääset uuteen alkuun elämässäsi.

 

 

Näkemyksiä maailman ihmisistä

Jos katsoo kokonaisuutta, niin Ruotsi on erittäin hyvä valtio ja hyvä paikka asua kaikille ihmisille.

Ihmisen moninaisuus, erilaisuus
Katson itään, katson länteen...katson pohjoiseen, katson etelään...kaikkialla erilaisia ihmisiä ympäri maailmaa...sopu sijaa antaa, sopu harmoniaa antaa...ihmisiä kaikki olemme etnisyydestämme huolimatta...sama ihmissuku kaikkialla maailmassa...rauhassa ja sovussa elää voimme...Iloitkaamme ihmisten erilaisuudesta...olkaamme onnellisia.

...käsittelee koko maailmaa ja ihmisten yhtenäisyyttä...kaikki me maailman ihmiset olemme lähtöisin samasta paikasta, lähi-idästä/afrikasta..kristittyjen Jeesus esim. oli lähi-idästä, Jeesus oli tumma-ihoinen.

Täytyy osata katsoa pitemmälle kuin vain omaan nenäänsä...maailma on suuri, avara ja moninainen...ja me kaikki ihmiset olemme saman arvoisia...olemme kaikki Maapallon asukkaita, emme ole toinen toistamme parempia tai huonompia.

 

Empatian tärkeydestä

Huolehdi läheisistä ja kaukaisista, vieraista, saat iloa läheisistä, empatiasi näyttää muille sinun hyvyyden, siksi sinusta pidetään, sinusta tykätään, sinua rakastetaan :)
Älä unohda että maailma on suuri ja sinä olet kuin pieni inisevä hyttynen maailmassa. Maailmaan mahtuu paljon erilaisia ihmisiä.
Olemalla empaattinen kaikkia kohtaan, kohotat maailman henkistä tasoa, olet mukana tekemässä maailmasta siedettävämpää paikkaa kaikille ihmisille :)

 

 

Miksi eräät ihmiset pelkää niin sanottua monikulttuuria?

Monikulttuuri voi tarkoittaa montaa eri asiaa.

Ei kai se ainoastaan ole "monikulttuuria" jos valtio avustaa ja ottaa vastaan pakolaisia, etupäässä muslimivaltioista???

Minun näkemykseni "monikulttuurista" on se että
**  hyväksyy vieraat kulttuurit ja osaa elää sovussa niitten vieraitten kulttuurien edustajien kanssa
tai että
** on itse omaksunut osia vieraista kulttuureista itselleen ja näin ollen on monikulttuurinen siinä mielessä että oma kulttuuri on sekoittunut muihin kulttuureihin. 
ja tietenkin myös sellainen ihminen hyväksyy vieraat ihmiset ja niitten kulttuurit niin että voi elää sovussa kaikkien kanssa.

------
Onhan se itsestä kiinni miten tulee toimeen vieraitten,  muukalaisten kanssa.
Itselläni on sekoittunut kulttuuri kuin sekaleipä :) tai pyttipanna. Tulen myös toimeen vieraitten kansalaisten kanssa erittäin hyvin.
Millaisen kohtelun saa muukalaisilta, se johtuu siitä millä  tavalla itse kohtelee muukalaisia. 

 

 

A-ak
2019-03-29
Kaikkien uskontojem fundamentalistit on samanlaisia

Fundamentalistiset kristityt, muslimit ja juutalaiset on samanlaisia, he haluaa pahaa muille ja tyrkyttävät vihaa uhkuvia mielipiteitään totuuksina muille, saarnaavat ja vaativat muita olemaan kaltaisiaan, siis vaativat ja uhkailevat.
Fundamentalistit on saman tapaisia, kuului he mihin uskontoon tahansa.
He ei voi sietää muun uskoisia, eivät voi sietää toisin ajattelevia vaikka sam uskonto olisikin. He etsii se pahan uskonnoistaan ja syöttää sitä pahaa muille, vaatien ja uhkaillen.

 

 

A-ek
2019-04-14

Keskustelukulttuuri netissä

Kaikki keskustelu-foorumit muuttuisi hyviksi, jos kirjoittajat pohtisi vain asioita, ei kirjoittajia. Kirjoittajista kirjoittaminen aiheuttaa aina palstojen keskustelukulttuurin alenemisen. Mistä johtuu että hyvin monille on suuri tarve kirjoittaa kirjoittajista negatiivisesti? Miten voi sellainen ihminen kun tuollainen tarve on koko ajan?

Kirjoittelusta Suomen ongelmista ja Ruotsin ongelmista:
Keskustelu-foorumit on sitä varten että siellä otetaan esille ajankohtaisia asioita. Keskustelu-foorumeissa ei ole määräystä ylläpidolta että ei saa ottaa esille artikkeleita Suomen ongelmista tai minkään muunkaan ongelmista. 

RAKKAUS:
Se että on kiinnostunut esim. Suomen ongelmista suomalaisten lehtiartikkeleitten mukaan, ei estä sitä että tuntisi sielullista rakkautta kaikkiin ihmisiin maailmassa.
Käsite rakkaus on vaikea monille, he ajattelee että jos sanoo rakastavansa kaikkia maailman ihmisiä sielullisella tasolla, niin ei pitäisi ottaa osaa yhteiskuntakeskusteluihin ja ongelmiin. Väännettynä rautalangasta ;)
Ihmiset on paljon ajattelevia, emme ajattele vain yhtä ja samaa asiaa. Monipuolinen ihminen osaa soveltaa kaiken elämäänsä, olematta paha, sillä se on monipuoliset ihmiset jotka pärjää elämässään aika hyvin. Sielujen välistä rakkautta tuntee vaikka onkin kiinnostunut maailman ongelmista, myös Suomen ongelmista ;)

 

A-kp
2019-04-19
Maailman näkeminen

Ihmisen elämä kehittyvää koko ajan...emotionell intelligens kertoo millä tasolla ihminen on kehityksessään...emotionell intelligenssi kasvaa ihmisen kehittyessä vuosien mittaan...mutta silti on olemassa nuoria joilla on jo erittäin kehittynyt emotionell intelligenssi ja sitten on myös joitakin esim. 40-50 vuuotiaita jotka on kuin murrosiän teinejä jotka ei tiedä millä jalalla he seisoisi.

Onhan se niin että iän myötä viisastuu...kun maailmaa katselee, niin näkee kaikenlaista ikävää mutta näkee myös paljon hyvää...riippuu siis millä mielialalla katselee...maailmahan on sellainen kuin katselija sen näkee sisäisellä silmällään ja tunteillaan, riippuen siis iästä ja kokemuksista ja kehittyvistä tunteista.
 
Jätämme koko ajan jälkiä taaksemme avatessamme suumme tai kirjoittaessamme jotain verkossa...jälkemme näkyy ja näkyy myös kehitystasomme...mutta näin se vaan on...joten antakaamme kaikkien kehittyä...keskustella voi tietenkin asioista, mutta asiallisesti ja viisaasti...mutta kaikki ei siihen vielä kykene johtuen heidän alhaisesta emotionella intelligenssistä...joten antakaamme se heille anteeksi ja kohdelkaamme heitä lempeästi.