Citat av Lao Zi

Den furste som fyller sina salar med guld och jade kan inte trygga dem.
Lao Zi

Den som visar fram sig själv framstår inte som lysande.
Lao Zi

Den som inte ger upp visar viljestyrka.
Lao Zi

Den som skryter framstår inte som framgångsrik.
Lao Zi

Att hålla kärlet upprätt och fylla det till brädden går inte upp mot att låta bli.
Lao Zi

Den som försöker skina skymmer sitt eget ljus.
Lao Zi

Den som framhäver sig själv framstår inte som en ledare.
Lao Zi

Att jag drabbas av en svår olycka beror på det egna jaget. Ägde jag inget eget jag, vilken olycka kunde då drabba mig?
Lao Zi

Hamstring av gods leder ovillkorligen till stora förluster.
Lao Zi

Trettio ekrar förenas i ett nav: det är Intet i dess inre som gör vagnen användbar.
Lao Zi

Den störste snidaren verkar utan att splittra.
Lao Zi

Den furste som yvs över sina rikedomar och sin höga status drar olycka över sig.
Lao Zi

Det svåra och det lätta fullkomnar varandra.
Lao Zi

Det finns ingen större börda än att ha för många frestelser.
Lao Zi

Svåråtkomliga ting gör att människans vandel lider skada.
Lao Zi

Den som vet när han har tillräckligt är rik.
Lao Zi

Den som håller fast vid tingen förlorar dem.
Lao Zi

Inget brott är större än att låta begär få fritt spelrum; ingen olycka är större än att inte veta när man har fått nog; ingen katastrof är värre än habegäret. Det är därför som kunskapen om att nog är nog skänker en evig tillfredsställelse.
Lao Zi

Att förkasta studier vållar ingen skada. Hur liten är inte skillnaden mellan ”ja” och ”javisst”?
Lao Zi