Sanningar

”Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kan befria dig."

(DAN MILLMAN i boken "Själens trappa")

 

"Det finns inget hälsosamt alternativ till att se och erkänna sanningen."

(ALICE MILLER)

 

"Föräldrarnas uppgift är att förmedla sanning och kärlek."

(TOMMY HELLSTEN i boken "Föräldraskap")

 

"Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig efteråt för att komma ihåg vad man sagt."

(MARK TWAIN)

 

"Om du vill veta sanningen om något, studera då dina känslor. Att lyssna till kroppen är det snabbaste sättet att göra det."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Vänskap med Gud")

 

"Om de hade hittat vägen till sin egen barndom och därmed till sanningen hade de inte känt sig isolerade. Att leva med den egna sanningen innebär nämligen att vara nära sig själv, och det är motsatsen till isolering. Isolerad känner man sig när man är skild från sig själv och lever på flykt från sanningen. Hundratals vänner och instämmande beundrare kan inte kompensera den förlusten."

(ALICE MILLER i boken "Riv tigandets mur")

 

"Livet vill sanningen, även om uppriktigheten ibland är smärtsam."

(FREDRIK BENGTSSON i boken "Att få bitarna på plats")

 

"Ingen blir sjuk av att erfara sanningen om han är mogen för det. Men många är sjuka därför att de inte känner till sanningen om sig själva - särskilt om de inte vill känna till den."

(JAN ERIK SIGDELL i boken "Emotionell befrielse genom regression")

 

"Om du inte är sann mot dig själv kan du inte vara sann mot någon annan."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Vänskap med Gud")

 

"Det mest skrämmande för människan är sanningen."

(RUBEN ANDERSSON)

 

"Att ljuga är inte svårt. Att försöka säga sanningen är betydligt mer skrämmande."

(FRITZ PEARL)

 

"Alla sanningar har en förmåga att väcka dig. En del människor gillar inte att bli väckta. Det gäller de flesta. De flesta skulle hellre fortsätta sova. Världen befinner sig i det tillstånd den gör på grund av att den är fylld av sömngångare."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Samtal med Gud")

 

"En enda lögn kostar dig sanningen."

(okänd)

 

"Om vetenskapen går ständigt framåt, innebär det ju att vi aldrig kan veta något säkert. Om gårdagens sanning är dagens osanning så finns det ju den risken att dagens sanning imorgon är osanning. De vetenskapliga sanningarna är således provisoriska."

(ANNA JORARV)

 

"Positivt tänkande är intressant men om det innebär att förneka sanningen så kan det bara vara till skada."

(CANDACE PERT)

 

"Sanningen befriar dig från det förflutnas grepp."

(DEBBIE FORD i boken "Fråga dig det rätta")

 

"Om man talar sanning har man ett förhållande. Om man inte gör det är man bara intrasslad med varandra."

(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken "Den medvetna kärleken")

 

"Sanningen som finns inom var och en av oss är den främsta läraren av alla."

(ED & DEB SHAPIRO i boken "Gränslös kärlek")

 

"Om jag äger min egen sanning behöver jag inte försöka sälja den till andra."

(MY SÖDERGREN)

 

"Sanningen finns. Det är bara lögnen man hittar på."

(GEORGES BRAQUE)

 

"Tankar är inte känslor, de är snarare idéer om hur du "borde" känna dig. När man rör ihop tankar och känslor blir sanningen dunkel och svår att upptäcka."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Samtal med Gud bok 2")

 

"Det finns två sätt att bli lurad på. Det ena är att tro på det som inte är sant; det andra är att vägra tro på det som är sant."

(SÖREN KIERKEGAARD)

 

"All sanning passerar tre stadier. Först förlöjligas den, sedan blir den starkt kritiserad för att slutligen accepteras då den har bevisat sig själv."

(SCHOPENHAUER)

 

"De flesta terapeuter är rädda för sanningen."

(ALICE MILLER i boken "Riv tigandets mur")

 

"Det uppenbara utgör aldrig hela sanningen."

(CAROLINE MYSS i boken "Heliga kontrakt")

 

"Sanningen kommer att göra dig fri, men först kommer den att göra dig väldigt irriterad."

(okänd)

 

"Följ inte människor, följ sanningen."

(ALAN COHEN)

 

"När man går till sakens kärna, är nästan all sanning paradoxal."

(M. SCOTT PECK i boken "Det svåra steget till gemenskap")

 

"Envisas man med att inte vilja se sanningen när den uppenbarar sig kommer närsynthet samt syn- och hörselskador att vara en naturlig följd."

(EDWARD BACH i boken "Hela dig")

 

”Ett bekvämt sätt att ljuga är att tiga om sanningen.”

(ALEXANDER WEISS)

 

"Sanningen är den tryggaste platsen i en relation."

(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken "Den medvetna kärleken")

 

"Ett fel kan aldrig bli sant hur många gånger man än upprepar det. Sanningen kan aldrig vara fel, även om ingen hör den."

(MAHATMA GANDHI)

 

"De sanningar som vi inte vill höra är oftast nyttigast för oss."

(okänd)

 

"Ingen läkning är möjlig förrän sanningen är avslöjad."

(HARVILLE HENDRIX i boken "Tag vara på den kärlek du finner")

 

"Man inom medicinen ofta har förutfattade meningar om hur en medicinsk sanning får se ut. Om en "sanning" ej verkar rimlig, hjälper det nästan inte hur bra bevisen är och hur perfekta dubbelblindtest som genomförts, men om "sanningen" är konventionell och redan accepterad godtas även undersökningar av dålig kvalitet som bevis."

(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken "Vetenskap och beprövad erfarenhet")

 

"Det väsentliga är att kärleken och sanningen är närvarande."

(TOMMY HELLSTEN i boken "Ju mindre du gör desto mer får du gjort")

 

"Självet är inte den individuella kroppen eller det individuella sinnet, utan snarare den aspekt djupt inom varje person som känner till Sanningen."

(SWAMI VISHNU DEVANANDA)

 

"Var inte rädd att förändra din sanning både lätt och snabbt när dina upplevelser leder till nya insikter."

(NEALE DONALD WALSCH i boken "Samtal med Gud")

 

"Att hålla inne med sanningen är ett sätt att ljuga."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken "Den kloka kärleken")

 

"Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt."

(WINSTON CHURCHILL)

 

"Det finns en sanning inom oss. Den ligger ofta djupare än vårt eget förstånd, och det är när vi handlar enligt den som vi lätt tvivlar på oss själva, även om vi är på den rätta vägen. Hjälten är en person som tror mer på sitt inre än till och med på sitt förstånd."

(TOMMY HELLSTEN i boken "Är det försent att förändras?")

 

"Det går att leva ett helt liv i illusionen och därmed förneka den uppenbara sanningen. Anledningen till detta är att de flesta inte vill se sanningen om sig själva, sitt liv och framförallt sin livshistoria. Priset för ett liv i illusionen är lidande, depression, tomhet, projiceringar, begränsningar och sjukdom. Många är beredda att göra nästan vad som helst för att må bättre - förutom just det som de verkligen behöver göra! Detta medför att de aldrig förändrar orsaken till sitt lidande och därmed är de dömda till ett liv i lögn och förnekelse."

(RUBEN ANDERSSON)

 

"Lögnen kommer att skada dig, även om den tycks vara till gagn; sanningen kommer att gagna dig, även om den tycks vara till skada."

(arabiskt ordspråk)

 

"Det är en sorglig sanning att många barn som har misshandlats av sina föräldrar ändå vill ha en relation till dem och i allmänhet brukar föräldrar till mördare passionerat försvara sin son eller dotter."

(ANDREW G. MARSHALL i boken "Jag älskar dig men jag är inte förälskad längre!")

 

"Om en människa vägrar att konfronteras med sanningen om sig själv lever hon inte längre i verkligheten utan i en lögn."

(TOMMY HELLSTEN i boken "Flodhästen på arbetsplatsen")

 

"Inte ens en vetenskapsman är mer än en människa. För honom som för andra är det naturligt att hata det man inte kan förklara. Det är en allmänt florerande inbillning att vi idag vet allt som någonsin kan vetas. Ingenting är dock så sårbart som en vetenskaplig teori; låt oss se den som ett tidsbetingat försök att förklara fakta och inte som en evig sanning i sig själv."

(CARL GUSTAV JUNG)

 

"Om du vill veta sanningen om någon, lyssna inte på vad de säger utan se på vad de gör."

(RUBEN ANDERSSON)