Ordspråk

"Den som inte vet vart han seglar, vet inte heller vilken vind som är god eller dålig för honom."

(indiskt ordspråk)


"Läraren kan öppna dörrar, men du måste gå in själv."

(kinesiskt ordspråk)


"När en människa börjar resonera upphör hon att känna."

(franskt ordspråk)


"Under himlen tillhör vi alla samma familj."

(kinesiskt ordspråk)


"En kamel ser inte sin egen puckel, men han ser sin broders."

(arabiskt ordspråk)


"Erfarenhet föder visdom."

(svenskt ordspråk)


"Det är en god vana att då och då ifrågasätta saker och ting som man i åratal har tagit för givna."

(tyskt ordspråk)


"Bara den ovetande blir arg, den vise förstår."

(indiskt ordspråk)


"Kloka bin suger inte i vissna blommor."

(kinesiskt ordspråk)


"Tomma tunnor skramlar mest."

(svenskt ordspråk)


"Mannen som fällde trädet tänkte inte på att även dess skugga försvann."

(kinesiskt ordspråk)


"Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv."

(finskt ordspråk)


"Ingen rök utan eld."

(svenskt ordspråk)


”Ödet leder den villige, men släpar den ovillige."

(grekiskt ordspråk)


"Den som känner andra är livserfaren, den som känner sig själv är en klok man."

(kinesiskt ordspråk)


"Värre än det onda är fruktan för det onda."

(arabiskt ordspråk)


"Lyckan ligger inte i gods och guld. Lyckans källsprång ligger i människans inre."

(kinesiskt ordspråk)


"Bättre en gång gråta ut än ständigt sucka."

(asiatiskt ordspråk)


"Vill du veta något om vägen framför dig, fråga den du möter."

(kinesiskt ordspråk)


"Sälj ägget, inte hönan."

(ryskt ordspråk)


"Arbete gör sömnen söt."

(svenskt ordspråk)


”Lita mer på ögonen än öronen."

(ryskt ordspråk)

"Det man gör gärna, gör man i regel bra."

(japanskt ordspråk)

--------------------------------------------------