Kroppsiga citat

 

"De spänningar som din kropp bär på talar om vilka frågeställningar som du brottas med."

(SUSANNA & MARTIN EHDIN i boken "HQ")
 

”Kroppen ljuger aldrig! Däremot har jag ofta trott att den gjort det. Jag har också ofta velat att kroppen skulle ha ljugit. Men efteråt har det alltid visat sig att kroppen har haft rätt!"

(RUBEN ANDERSSON)
 

”Vi kan inte försumma våra kroppar och ändå förvänta oss att vara energiska.”

(DEBORAH NEMIRO-WILSON)
 

"Kroppen talar tydligast om det som vi helst av allt vill dölja."

(MARION ROSEN)
 

"Själsliga skador och depressioner angriper kroppen – antingen i det organ som har den minsta motståndskraften, eller också i en kroppsdel som svarar mot det skadade 'själsliga organet'. När vi upplever något som vi själsligt har svårt att 'smälta' och tillgodogöra oss, kan detta resultera i magsår eller nervösa magsmärtor, vilka låter sig botas först när den själsliga orsaken är känd och avlägsnad."

(K. O. SCHMIDT i boken "Den inre läkaren")
 

"De som har sämst kontakt med sina känslor brukar också ha dålig kontakt med sin kropp."

(DAN MILLMAN i boken "Själens trappa")
 

"Om vi gör vår kropp illa med vårt sätt att leva så börjar kroppen berätta det för oss."

(TOMMY HELLSTEN i boken "Han som såg mer")
 

"Kroppen reagerar ständigt på vad människan tänker och känner. Men också motsatsen gäller. Kroppens tillstånd påverkar hur en människa tänker och känner."

(BENGT STERN i boken "Möt dig själv bortom allt förnuft")
 

”En del ser sin kropp som något nödvändigt ont som ska besegras och kontrolleras. Men när man kommer till insikt om att den faktiskt är ens bästa vän och rådgivare så har man samtidigt hittat vägen till harmoni, livsglädje och visdom.”

(RUBEN ANDERSSON)

 

”Om du vill finna svaren på de stora frågorna som rör din själ, är det bäst att börja med de små svaren som rör din kropp.”

(GEORGE SHEEHAN)

 

"Kroppen lagrar allt som vi inte med hjälp av vårt psyke klarar av att  bearbeta och behandla. I kroppen samlar vi våra känslor, våra minnen, allt det som vi inte kan ta ansvar för. Kroppen blir en sorts soptipp, där nycklarna till vår tillväxt och  kanske också till en livsförändring finns. Ju mera vi lagrar i kroppen, desto större är risken att vi till slut insjuknar."

(TOMMY HELLSTEN i boken "Är det försent att förändras?")
 

"Kroppen är vårt mest värdefulla redskap och den vet oftast bättre än vi själva vet! Det gäller att kunna tolka dess språk."

(SANNA EHDIN i boken "Sluta kämpa – börja leva!")
 

"En kropp utan krämpor är en skattefri förmögenhet."

(österländskt ordspråk)
 

"Vi kan åstadkomma otroliga förändringar i våra sinnen,  kroppar och liv, om vi bara är villiga att ta itu med arbetet."

(LOUIS L. HAY i boken "Din egen kraft")

"Varje mänsklig kropp längtar efter och trivs i ett tillstånd av inre balans, inre frid."

(DAN MILLMAN i boken "Andens lagar")
 

"Kroppen ljuger inte. Den visar sanningen om våra känslor genom andningen och muskulaturen. Genom muskelspänningar undertrycker den känslor som vi inte kunde hantera när de uppstod, och på det sättet glömmer vi ofta bort vad som hände. Men känslorna och upplevelserna är fortfarande med oss, lagrade i kroppen, och vi måste anstränga oss för att hålla dem ifrån medvetandet."

(MARION ROSEN i boken "Rosenmetoden")
 

"Istället för att absorberas (tas upp) effektivt så försvinner de syntetiska vitaminerna oftast rakt igenom kroppen. Dessa kan också vara toxiska i stora doser då kroppen ej är van vid dessa isolerade former av vitaminer. Använd matbaserade vitamin och mineraltillskott. De är mindre koncentrerade och tas upp av kroppen då de är tillgängliga i en mer naturlig form."

(DAVID FREEDOM i boken "Hemligheter med långt liv")
 

"Kroppen talar alltid sanning, men övermäktiga sanningar tvingar psyket att ljuga."

(ARTHUR JANOV i boken "Det nya primalskriket")
 

”En frisk kropp är själens gästrum, en sjuk dess fängelse.”

(FRANCIS BACON)
 

"Din kropp är den mest påtagliga aspekten av vem du är."

(DAN MILLMAN i boken "Själens trappa")

 

”Kroppen är grunden för all personlig identitet.”

(GUY CORNEAU i boken ”Frånvarande fäder, förlorade söner”)

------------------------------------------------

 

Kärleks relationer

 

”Om man talar sanning har man ett förhållande. Om man inte gör det är man bara intrasslad med varandra."

(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken ”Den medvetna kärleken”)

 

”Den som väntar på att en mystisk främling ska komma och erövra dem med storm och rädda dem undan alla problem, ägnar sig åt verklighetsflykt."

(DEEPAK CHOPRA i boken ”Vägen till kärlek”)

 

"Om man inte visar sin sårbarhet kan man aldrig öppna dörren till närhet."

(GUY CORNEAU i boken "Kroppen och själen i balans")

 

"Om vi offrar oss själva i ett förhållande tappar vi kontakten med oss själva och våra känslor."

(JOHN GRAY)

 

”Vår relation till andra blir mer harmonisk när vi slutar tala om för andra hur de ska leva och i stället själva börjar praktisera kärlek och förlåtelse.”

(GERALD G. JAMPOLSKY i boken ”Förlåtelse”)

 

"Det är den sanna kärleken i ett förhållande som bygger grunden för ett tryggt hem."

(RUBEN ANDERSSON)

 

"Syftet med relationer är inte att ha någon annan som kan göra dig hel, utan att ha en annan som du kan dela din helhet med.”

(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud”)

 

”Det finns bara tre regler för att få våra liv och relationer att fungera: känn dina känslor, tala sanning och håll dina löften."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)

 

”När kommunikationen avstannar inom ett äktenskap, oavsett anledning, är det bara en tidsfråga innan det blir skilsmässa."

(JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN i boken ”Sorgbearbetning”)

 

”Att förstå och älska andra börjar med att förstå och älska sig själv.”

(SHIRLEY MACLAINE i boken ”Resan inåt”)

 

”Alla relationer förbättras när båda parterna övergår från klagomål till att förklara vad det är de önskar.”

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)

 

”Det vi söker i kärleksförhållanden, medvetet eller inte, är att få våra sår läkta.”

(HARVILLE HENDRIX i boken "Tag vara på den kärlek du finner")

 

”Att älska en annan människa är att älska sig själv i den personens närvaro.”

(okänd)

 

”Ju längre du hinner på vägen mot att bli en fullt utvecklad individ, desto större blir din förmåga att ge och ta emot kärlek i ett förhållande.”

(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)

 

”Ju mer du öppnar dig för dina känslor – det vill säga dig själv – desto fler nära, goda och stödjande relationer kan du få.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)

 

”Sanningen är den tryggaste platsen i en relation."

(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken "Den medvetna kärleken")