Hälsa och sjukdom

"När en läkare säger till en patient att det inte finns någon bot, betyder det egentligen att just den läkarens utbildning och bakgrund inte ger honom tillgång till den information som skulle kunna bota. Det betyder inte att det inte finns någon bot."

(MARLO MORGAN i boken "Budskap från andra sidan")

 

"Du kan gå åratal i terapi, men ända tills du väljer att göra saker

 och ting på ett annat sätt fortsätter du bara att gå i cirklar."

(MARIANNE WILLIAMSON i boken "Åter till kärleken")

 

"Vi ha icke med sjukdomar att göra utan med livsföringsfel,

 undanröj felen och alla sjukdomar kommer att försvinna."

(ARE WAERLAND)

 

"Jag är ofta chockerad över folks matvanor. Som biolog har jag inte svårt att förstå att folk blir sjuka, men väl hur de överhuvudtaget kan hålla sig vid liv."

(ALBERT SZENT-GYÖRGYI)

 

”Alla symtom, sjukdomar och bekymmer är följden av att man på något sätt förnekar sitt Sanna Jag.”

(RUBEN ANDERSSON)

 

"Jag har lärt mig att våra relationer med andra människor spelar en stor roll för både vår fysiska och psykiska hälsa. Ensamhet, upptäckte jag i min forskning, kan döda snabbare än cigaretter.

Nära relationer som är äkta och positiva kan ha en enastående och till och med mirakulöst helande kraft."

(JOHN ROBBINS i boken "Hälsans hemligheter")

 

"Jag säger inte att västerländsk medicin är skräp och bör kastas i sophinken. Jag säger att den har sin plats. Men dess plats är liten: den är inte i proportion till den enorma marknad som läkemedelsindustrin har skapat."

(GEORGE VITHOULKAS)

 

"Man brukar när det gäller mediciner säga att den genomsnittliga livslängden för en ny medicin är fem år, varefter den visar sig dels vara för farlig, dels overksam mot den aktuella sjukdomen."

(OLOV LINDAHL & LARS LINDWALL i boken "Vetenskap och beprövad erfarenhet")

 

"Under vår livstid lägger psyket fram sina problem gång på gång för att få dem lösta."

(HARVILLE HENDRIX i boken "Tag vara på den kärlek du finner")

 

”Den som nöjer sig med att knacka på dörren till smärtan, men inte går in, den får aldrig se vad som finns där bakom.”

(THÉRÈSE BERTHERAT)

 

"Majoriteten av all huvudvärk, särskilt de som åtföljs av spända nackmuskler, skapas av muskelspänningar som är avsedda att dölja och kontrollera ilska."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken "Kroppens egen intelligens")

 

”De bästa läkarna i världen är herrarna Diet, Ro och Glädje.”

(JONATHAN SWIFT)

 

”Den största sjukdomen är brist på kärlek.”

(moder THERESA)

 

"De som inte anser sig ha tid för att motionera måste förr eller senare avsätta tid till att vara sjuka."

(EDWARD STANLEY)

 

"I väst använder vi oftast mat som underhållning, distraktion och som kompensation för brist på stimulering och känslomässig närhet."

(JOHN ROBBINS i boken "Hälsans hemligheter")

 

"Den medicinska forskningen har gjort så enorma framsteg, att det praktiskt taget inte finns någon frisk människa längre."

(ALDOUS HUXLEY)

 

"Inre konflikter är bästa grogrunden för obalanser och sjukdomar."

(SANNA EHDIN i boken "Sluta kämpa – börja leva")

 

”Om någon önskar sig god hälsa, måste denne först fråga sig om han är redo att göra sig av med orsakerna till sin ohälsa. Bara då är det möjligt att hjälpa honom.”

(HIPPOKRATES)

 

"Läkaren vårdar, den sjuke botar."

(LILIANE REUTER)

 

”En vis man skulle säga att hälsa är den största välsignelsen, och själv förstå att dra lärdom av sin sjukdom.”

(HIPPOKRATES)

 

"När en patient saknar viljan att bli frisk, har inte ens den bästa medicin någon verkan. Även en obetydlig sjukdom – man skulle också kunna använda ordet 'disharmoni' – kan då bli ödesdiger."

(Dr E. BIERSKI)

 

”Jag ville ha en fysisk anledning för den inre smärtan.”

(DAN MILLMAN i boken ”Den fredlige krigarens väg”)

 

"Du kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår."

(okänd)

 

"Envisas man med att inte vilja se sanningen när den uppenbarar sig kommer närsynthet samt syn- och hörselskador att vara en naturlig följd."

(EDWARD BACH i boken "Hela dig")

 

”Gaser i magen är en naturlig följd av ett onaturligt leverne.”

(RUBEN ANDERSSON)

 

"En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka."

(GUY CORNEAU i boken "Kroppen och själen i balans")

 

"Det som beroende människor egentligen vill ha är inte alkohol eller droger utan ett sätt att hantera sina känslor."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken "Kroppens egen intelligens")

 

"Varje människa medverkar vid varje tidpunkt i sitt liv till sin hälsa eller sjukdom."

(CARL SIMONTON i boken "Du kan bli frisk igen")

 

"Varje dag vaknar miljoner människor upp med sin allergi – när det kanske är livsstilen man är allergisk mot."

(SANNA EHDIN i boken "12 veckor till ett självläkande liv")

 

"Om man inte tänker på sin hälsa när man är ung, får man tänka på sjukdom när man blir äldre."

(Dr ALFRED VOGEL)

 

"För att få en god hälsa måste vi följa naturens lagar."

(orientaliskt ordspråk)

 

"Alltför många människor får mediciner idag när de skulle behöva förändra sitt levnadssätt och sitt sätt att hantera spänningar."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken "Kroppens egen intelligens")

 

"Ju vitare bröd, desto snabbare död."

(JOHN ROBBINS i boken "Hälsans hemligheter")

 

"Deprimerade människor äter ofta dåligt, något som gör problemet värre."

(LOUIS L. HAY i boken "Din egen kraft")

 

"Ingen läkning är möjlig förrän sanningen är avslöjad."

(HARVILLE HENDRIX i boken "Tag vara på den kärlek du finner")

 

"Bland maorier, urbefolkningen på Nya Zeeland, ger man inte mediciner när någon är sjuk. Man samlar alla byinvånare, inklusive barnen, och tillsammans ställer man en enda fråga: Vad är det som du undviker att säga?"

(SUSANNA & MARTIN EHDIN i boken "HQ")

 

"Varje människa har resurserna till sitt läkande inom sig."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken "Kroppens egen intelligens")

 

"Tusentals och åter tusentals har studerat sjukdomar. Nästan ingen har studerat hälsan."

(ADELLE DAVIS)

 

"Helande kan bara inträffa när våra sår avslöjas."

(MARIANNE WILLIAMSON i boken "Åter till kärleken")

 

"Årets nobelpris i fysiologi eller medicin borde naturligtvis ha gått till Fredrik Reinfeldt för hans upptäckt att inga sjukdomar behöver vara längre än ett år – en upptäckt som saknar motstycke i medicinens historia."

(GUNNAR NORDENSTAM, läkare)