Hjärtliga citat

”Vart du än går, ta med dig hela ditt hjärta.”

(KONFUCIUS)

”Lyssna på ditt sinne men lita på ditt hjärta.”

(DAN MILLMAN i boken "Själens trappa")


”När vi öppnar våra hjärtan allt mer,  går vi i den riktning som det är meningen att vi skall gå.”

(MARIANNE WILLIAMSON i boken "Åter till kärleken")

”Om du har mycket, ge av din rikedom, om du har lite, ge av ditt hjärta.”

(arabiskt ordspråk)

”Det är bara med hjärtat som man kan se det rätta,  det som är väsentligt är osynligt för ögat.”

(ANTOINE de SAINT-EXUPERY)

”Följ ditt hjärtas röst.”

(PITHAHOTEPS)

”Ömma ord är förbindelselänkar mellan hjärtan.”

(österländskt ordspråk)

”Halvhjärtade önskningar leder oss aldrig någon vart.”

(AGNETA NYHOLM WINQVIST i boken "Feng shui för själen")

”Din vision blir endast klar när du blickar in i ditt eget hjärta. Den som letar på utsidan, drömmer; den som letar på insidan, vaknar.”

(CARL GUSTAV JUNG)

”Hjärtat är människans dolda skatt."

(hebreiskt ordspråk)

”Sorg handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Alla försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas

eftersom det är fel verktyg för uppgiften. Det är som att försöka måla med en hammare – det blir bara en enda stor röra.”

(JOHN W JAMES & RUSSELL FRIEDMAN i boken "Sorgbearbetning")

”Vi måste sluta bli kära och i stället bli kärleken själv. När du känner hur ditt hjärta slår, påminn då dig själv om att det är kärleken som slår.”

(ALBERTO VILLOLDO i boken "Schamansk healing")

”En av de största fallgroparna i informationssamhället är syndromet ”det vet jag redan”. Att veta hindrar oss ofta från att uppleva med hjärtat.”

(DEBBIE FORD i boken ”Krama din skugga”)


”Empati kan inte framkallas med tanken. Det är en funktion som enbart finns hos hjärtat.”

(HELEN HUNT)


”En halvhjärtad ansträngning ger bara ett begränsat resultat."

(LAUNA HUFFINES i boken "Ljusets helande änglar")

”Den deprimerade dör långt innan hans hjärta slutat slå.”

(PRA THEPKAVI)

”Om du går din väg med agg i hjärtat mot en annan människa, och den cirkeln inte sluts, kommer samma sak att upprepas senare i ditt liv. Du lider inte bara en gång, utan om och om igen tills du har lärt dig. Det är bra om man iakttar, lär sig och blir klokare genom det som händer.”

(MARLO MORGAN i boken "Budskap från andra sidan")

”Hjärtat är Guds visitkort.”

(DAN MILLMAN i boken "Själens trappa")

”När två människors hjärtan förenas, ger den magra jorden guld.”

(japanskt ordspråk)

”En människa läker alltid bättre om hon medvetet medverkar i processen, till exempel genom att unna sig vila. Att visa välvilja mot sig själv är en förutsättning för att läka, och det gäller även hjärtat.”

(GUY CORNEAU i boken "Kroppen och själen i balans")

”Det bästa och underbaraste i vår värld kan vi inte se, och inte heller röra vid... men vi känner det i hjärtat.”

(HELEN KELLER)

”Ibland behövs det en kniv som känslomässigt tränger igenom hjärtat för att tränga igenom de murar som ligger framför det.”

(MARIANNE WILLIAMSON i boken "Åter till kärleken")

”Ju större ens vidd blir, ju större samband ser man, och ens verklighet och världsbild blir mer utvidgad och klarare och man blir helare inom sig, samtidigt som denna nya kunskap och klarhet också skapar ett kaos i ens gamla världsbild. Detta kan leda till att man ibland känner sig som man vet mindre än förut, samtidigt som man har ett större inre lugn och en bredare kunskap om sig själv. Det är ett lugn och en kunskap som inte har med hjärnan och det mentala att göra, utan det är en kunskap och lugn som har sitt säte i hjärtat."

(AYELA I DAAR i boken "Att leva sin sanning")


“We’re at our best when we let it all go, live spontaneously, join the party, and dance our hearts out.”

(ALAN ARKIN)

”Två hjärtan i samklang kan försätta berg.”

(persiskt ordspråk)

“You’re frozen when your heart’s not open.”

(sångtext från låten “Frozen” av MADONNA)

--------------------------------------------------------


Inre barnet-citat


”Jag behandlar mig själv så som jag blev bemött som barn.”

(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)


”Barn går inte sönder av att se någons tårar.”

(TOMMY DAHLMAN i boken ”Dimmorna lyfter”)


”En människa som inte kan bearbeta sitt förflutna, lever i det.”

(TOMMY HELLSTEN i boken ”Med människan”)


”Det är nästan omöjligt för oss att styra vårt liv i den riktning vi önskar innan vi har försonat oss med det förflutna.”

(DEBBIE FORD i boken ”Krama din skugga”)


”Det finns inget hälsosamt alternativ till att se och erkänna sanningen.”

(ALICE MILLER)