Dan Millman-citat 


"Dåliga människor hamnar inte i helvetet; de är redan där, det är därför de beter sig så dåligt."

"Döden är inte sorgsen; det sorgsna är att de flesta människor aldrig riktigt lever.


"De som lider behöver vår medkänsla och stöd, men om vi bär deras bördor, berövar vi dem deras styrka och självrespekt."


"Alla resor är sanna, men alla är inte verkliga."


"Varje mänsklig kropp längtar efter och trivs i ett tillstånd av inre balans, inre frid."


"När du väl har funnit din egen balans, finner du även den inre frid och inre kraft som skapar en verklig förändring i världen."


"När rytmen i din andning är i obalans, är även dina känslor det."


"Handling förvandlar kunskap till visdom."


"Vardagslivet är vår andliga skola."


"Andlig träning börjar på marken, inte uppe i luften."


"Om vi är överens om allting behövs det bara en av oss."


"Smärta är oundviklig i vardagslivet, men lidandet är valfritt – en biverkan av dåliga val.""Om personen i fråga inte vill förlåta dig, förlåt den för att den inte förlåter dig.""Det förflutna och framtiden existerar bara i våra sinnen.""Vardagslivet är en form av andlig tyngdlyftning och du är här för att bygga upp din ande.""Din kropp är den mest påtagliga aspekten av vem du är.""Fritt flödande energi i kroppen ökar flödet av pengar i ditt liv.""Någon som inte står i kontakt med sina känslor saknar vanligtvis också kontakt med sin intuition.""Det undermedvetna kan lösa problem eller gåtor som tycks ligga utom räckhåll för vårt medvetna sinne.""Logik stör intuitionen.""Att lita på sin intuition är i själva verket detsamma som att lita på Gud.""Livet ger dig inte alltid det du vill ha, men det ger dig ständigt det du behöver. Det säger inte alltid det du vill höra, men det talar om för dig vart du behöver gå, vad du behöver göra och vem du kan lita på.""Känslor är som vågor på havet eller moln på himlen, som opåkallat växlar och passerar. Du kan inte kontrollera dina känslor med intention eller vilja. Du är alltså inte ansvarig för dina känslor; bara för hur du reagerar på dem. Acceptera känsloförnimmelser helt och fullt, låt känslorna hållas, men låt dem inte styra ditt liv.""Hos en del äldre människor kan man se den kumulativa effekten av förnekade känslor i form av kroniska spänningar. Sådana inskränkningar kan till och med ge upphov till ett mentalt tillstånd som kallas ”psykoskleros” – hårdnade attityder.""De som har sämst kontakt med sina känslor brukar också ha dålig kontakt med sin kropp.""Huruvida rädslan är vän eller fiende beror på ifall du blir dess herre eller dess tjänare.""Vi säger ofta ”jag kan inte”, när vi i själva verket menar ”jag vill inte”.""Den sanning du fruktar ska förinta dig är den sanning som kan befria dig.""Utan kärlek vissnar vi som en blomma utan vatten.""Hjärtat är Guds visitkort.""Innan man börjar höra dåligt börjar man lyssna dåligt.""Innan du kan hjälpa andra måste du förstå dem. Innan du kan förstå dem måste du förstå dig själv. Sedan kommer du att veta hur du ska sätta in rätt mängd kraft på rätt plats och vid rätt tidpunkt.""Ju större klarhet och mod dina handlingar avspeglar, desto större intryck kommer dina handlingar att få.""Ingen kan kontrollera sina känslor. Även helgonen kände vrede, sorg och fruktan, men de talade och handlade av kärlek och det är vad som gjorde dem till helgon. I varje ögonblick du uppträder med godhet, även när du inte känner för det, har du, för ett ögonblick, upphöjts till helgonskap.""När motivationen brister tar viljan över.""Lojalitet är inte något man känner; det är något man gör. Vänlighet är något man gör. Trohet och vänskap är saker man gör. Det är därför kärleken är den största och svåraste andliga disciplinen av alla.""När du blir hel i dig själv för du med dig en självständig helhet till alla relationer och kommer därför att söka en hel och balanserad partner.""Att vara vänlig även när man inte känner sig vänlig är vänlighet; att handla modigt när man inte känner sig modig är mod; att handla beslutsamt när man känner sig förvirrad är klarhet.""Lyssna på ditt sinne men lita på ditt hjärta."


"Liksom varje enskild regndroppe är en del av havet, är var och en av oss en del av Medvetandets Ocean."


"Lärare och böcker har sina värden, och källor till ledning och inspiration torde komma in i ditt liv i olika former. Men glöm aldrig att skatten redan finns inom dig; andra kan inte ge dig någonting du redan har; de kan blott tillhandahålla nycklarna till din egen inre rikedom. Så lyssna noga till dem som talar av erfarenhet och tag emot visdomen där du finner den, men väg alltid yttre ledning mot visdomen i ditt eget hjärta."


"I den fysiska världen har du varken vänner eller fiender. Du har blott lärare."


"Människor misslyckas sällan eller aldrig, de upphör bara med att försöka."


"Det vi fokuserar på växer i omfång; att kämpa med problem förstärker dem bara genom att man ger dem energi. Så fokusera på lösningar, inte på problem."


"När du dör kommer ingen vid himlens portar fråga om du var ett helgon; de kommer att fråga om du var dig själv."


"Allting är svårt tills det blir lätt."


"Barn har aldrig varit särskilt bra på att lyssna till sina föräldrar, men de misslyckas aldrig med att imitera dem."


"Vi påverkar alla varandra genom vårt exempel, och vi lär oss alla genom imitation, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Vi berör andra, inte så mycket genom vad vi säger, som genom hur vi lever."


"Det spelar ingen roll vad vi känner eller vet, det spelar ingen roll vilka gåvor eller talanger vi har, blott handling väcker dem till liv."


"Vi kan bara visa mod när vi ställs inför fruktan."


"Yttre resande återspeglar i bästa fall den inre resan och är i värsta fall en ersättning för den. Den värld du förnimmer ger endast symboler för det. Den heliga resan finns inom dig, innan du kan finna vad du letar efter i världen, måste du finna det inom dig. Annars, så kan en mästare hälsa dig välkommen, men du kommer att gå rätt förbi utan att höra."


"Praktisera det du lär dig och lär endast ut det du har praktiserat."


"Om du inte får vad du vill ha, lider du. Om du får vad du inte vill ha, lider du. Till och med när du får exakt vad du vill ha, lider du fortfarande, därför att du inte kan hålla det kvar för evigt."


"Det första steget till förändring är att acceptera var du är just nu."


"Människor sätter inte sitt mod på prov förrän de ställs inför motgångar.""Vi kan inte alltid göra stora ting i livet, men vi kan göra små saker med stor kärlek."