Citat om känslor


”Känslor är som vågor på havet eller moln på himlen, som opåkallat växlar och passerar. Du kan inte kontrollera dina känslor med intention eller vilja. Du är alltså inte ansvarig för dina känslor; bara för hur du reagerar på dem. Acceptera känsloförnimmelser helt och fullt, låt känslorna hållas, men låt dem inte styra ditt liv.”

(DAN MILLMAN i boken ”Själens trappa”)


”Känslorna är vägen till dig själv.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”De känslor du tillåter dig att känna gör dig starkare. Det är lätt att fly från känslor som sliter tag i en och ruskar om. Det gör ont ibland, men det bästa är att gå igenom känslorna, känna dem och låta processen ta sin tid.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Människor söker efter helhet, sammanhang, närhet och mening – och det kan inte göras utan att ta med känslorna.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Ju mer du öppnar dig för dina känslor – det vill säga dig själv – desto flera nära, goda och stödjande relationer kan du få.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Det som du kan känna kan du också läka!”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Fly inte utan möt dina känslor av besvikelse, hopplöshet och förtvivlan utan att fastna i dem. Du är inte dina känslor utan de är information till dig.”

(SANNA EHDIN i boken ”12 veckor till ett självläkande liv”)


”Djupa känslor har två egenskaper som kan göra dem överväldigande. De känns som om de skulle pågå i evighet och om vi öppnar oss för dem kommer vi att dö eller brista.”

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)

”Feelings are not business to be ”managed.” They are meant to be felt.”

(ARTHUR JANOV i boken ”The biology of love”)


”När botten är nådd har man i alla fall fast mark under fötterna.”

(okänd)


”Ju bättre du förstår dig själv och dina känslor, desto bättre förmår du älska livet som det är.”

(BARUCH SPINOZA)


“Nyckeln är inte att kämpa emot, göra uppror mot eller försöka ta sig runt sina känslor genom allehanda knep; utan att genast acceptera dem, som de är.”

(TAKAHISA KORA)


”Att ha känslor innebär inte att man måste följa dem. Däremot har vi möjlighet att styra hur vi handskas med dem.”

(AGNETA LAGERCRANTZ i boken ”Hjärtans hjärna”)


”Om människor bara ville komma på god fot med alla sina känslor, och lära sig att ge vänliga uttryck för dem, skulle det uppstå färre hjärtesorger och ännu färre attacker av huvudvärk.”

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Den kloka kärleken”)


”Man kan rentav säga att hela samhället – inklusive reklam, utbildning och religion – är inriktat på att hindra oss från att uppleva vad vi faktiskt känner.”

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Kroppens egen intelligens”)


”Bitterhet är ett slöseri med energi. Men den har ändå en viss lockelse eftersom den alltid erbjuder oss en färdig syndabock. Alternativet är att vända sig inåt, att sörja det vi aldrig blev, att ta ansvar och gå vidare.”

(DEEPAK CHOPRA i boken ”Djupt till hjärtat”)

-----------------------------------------------------

Citat om köttätande

"Vi har förslavat djuren, behandlat våra avlägsna kusiner i päls och fjädrar så svårt att de tveklöst om de kunde utarbeta en religion, skulle avbilda djävulen i mänsklig gestalt."

(WILLIAM RALPH INGE)


"När en människa känner medömkan för alla levande varelser, endast då är människan storsint."

(BUDDHA)


”Hur kan vi vänta oss idealiska förhållanden på Jorden, när våra kroppar är levande gravar för mördade djur?”

(LEO TOLSTOY)


"Avstå alltid från sådan föda som inte kan införskaffas utan bruk av våld och grymhet."

(THOMAS TYRON)


”Jag gillar inte tanken att döda mina medvarelser för att äta deras döda kroppar.”

(GEORGE B. SHAW)


"Vilda djur dödar aldrig för att roa sig. Människan är den ende inför vilken pinan och döden hos ens medvarelser utgör underhållning i sig.”

(JAMES ANTHONY FROUDE)

"All hälsosam föda skördas utan nät eller fälla.”

(WILLIAM BLAKE)


"Alla levande varelser älskar sina liv, önskar njutning och ogillar smärta; tycker inte om att bli skadade. Alla önskar leva och alla varelser håller sitt eget liv väldigt kärt. Därför bör man inte döda någon. Detta är kärnan av visdom: Att inte döda någonting."

(SUTRAKRITANGA & ACARANGA SUTRA, jainistiska skrifter)


”Något som uppnås med hjälp av våld kan bara behållas med våld.”

(MAHATMA GANDHI)


“Den som är grym mot djur kan inte vara en god människa.”

(ARTHUR SCHOPENHAUER)


”För att människan inte ska bli känslokall, måste hon behandla djur med kärlek, för den som är grym mot djur blir även hård mot människor. Man kan bedöma en människas hjärta genom dennes behandling av djuren."

(IMMANUEL KENT)


”Djuren är olyckliga slavar och offer för den mest brutala delen av mänskligheten.”

(JOHN STUART MILL)


”Så länge som det finns slakthus kommer det också att finnas slagfält.”

(LEO TOLSTOY)


”Icke-våld leder till den högsta etiken, som är målet för all utveckling. Tills vi slutar upp med att göra illa andra levande varelser, är vi fortfarande barbarer.”

(THOMAS EDISON)


”Efter att ha besökt slakthus i södra Frankrike, gav jag upp mitt köttätande.”

(VINCENT VAN GOGH)


”Den som orsakar lidande åt andra kommer själv att få lida. Detta är oundvikligt!”

(BUDDHA)


”Djuren är mina vänner... och jag äter inte mina vänner.”

(GEORGE B. SHAW)


”Om man verkligen allvarligt söker leva ett gott liv, så är det alltid köttprodukter som är det första man ska avstå, därför att dess nyttjande helt enkelt är omoraliskt, då det involverar verkställandet av en handling som strider mot den moraliska känslan – dödande.”

(LEO TOLSTOY)


”Ni har just ätit middag, men hur skrupulöst slakthuset än är dolt miltals borta, så är man medskyldig.”

(RALPH WALDO EMERSON)