2018-06-18
Vandrande uppslagsverk

Stirra inte bara i böcker,
prata inte bara om fakta,
lätta på ordet ibland,
prata lätt och ledigt också,
var människovänlig,
var mänsklig.

"Ibland kan ett övermått av utbildning förvandla människor till vandrande uppslagsverk som glömmer att det finns en verklighet som inte kan mätas och analyseras.”
- JOHN ROBBINS

 

2018-06-18
Har du slutat försöka?

Om man aldrig misslyckas 
då försöker man inte längre 
inget nytt gör man, 
man går i sina gamla spår, 
går även i andras spår, 
Var är hittar glädjen? 
Var är sökandet för nya saker? 
Vakna, försök igen, 
sök nya uppgifter....

”Människor misslyckas sällan eller aldrig, de upphör bara med att försöka.”
- DAN MILLMAN

 

2018-06-26
Blir du dominerad?

Krafterna utanför drar i dig, 
dominerar dig, 
litar di inte på dig själv, 
gör dig inte beroende av andras krafter, 
var dig själv, var stark, 
lita på din egen kraft.

”Ju mer du litar på krafter utanför dig själv, desto mer blir du dominerad av dem.”
- (HAROLD SHERMAN)

========================== =================färdigt på m i kloka

 

”Den andliga nivån hos en person framgår av hans förmåga att på det fysiska planet leva i harmoni med sina medmänniskor.”

(SHIRLEY MACLAINE i boken ”Resan inåt”)
 

”Just det som vi minst av allt vill veta är antagligen nyckeln till problemets lösning – ty om det vore enklare skulle det för länge sedan varit löst eller kanske aldrig ha uppstått.”

(JAN ERIK SIGDELL i boken ”Emotionell befrielse genom regression”)
 

”När man har lärt sig något om sig själv är nästa steg självdisciplin.”

(BEAR HEART i boken ”Vinden är min mor”)
 

"Kunskapen är det första, dess tillämpning det andra.

 Livets utveckling beror på tillämpningen."

(Dr MAXIMILIAN BIRCHER-BENNER i boken ”Råkost och fruktdiet”)
 

”Ge det du kan – och inte mer. Ta emot det du får – och inte mindre.”

(LOUISE MINERVA FROSTEGREN i boken ”Förstå dina känslor”)
 

"Först lärde vi oss att lita till våra föräldrar, sedan skolan och så samhället. Det har gjort att vi är mycket otränade att lyssna inåt till oss själva."

(AYELA I DAAR i boken "Att leva sin sanning")
 

”Bitterhet är ett slöseri med energi. Men den har ändå en viss lockelse eftersom den alltid erbjuder oss en färdig syndabock. Alternativet är att vända sig inåt, att sörja det vi aldrig blev, att ta ansvar och gå vidare.”

(DEEPAK CHOPRA i boken ”Djupt till hjärtat”)
 

"Man kan inte ge människor bestående hjälp genom att göra åt dem vad de själva borde göra åt sig."

(ABRAHAM LINCOLN)
 

”Allt i den yttre världen innehåller ett budskap om den inre världen.”

(DEEPAK CHOPRA i boken ”Vägen till kärlek”)
 

”Nyckeln till allting är tålamod. Man får kycklingen genom att vänta tills ägget kläcks, inte genom att krossa skalet.”

(okänd)

 

”Lita på din intuition. Oftast bygger den på fakta som arkiverats strax under medvetandenivån.”

(JOYCE BROTHERS)

 

”Talang är vanligt; alla har det. Ovanligt är däremot modet

 att följa talangen dit det leder.”

(okänd)
 

”Ett skepp vilar tryggt i hamnen – men det är inte vad skepp är ämnade till.”

(JOHN A. SHEDD)
 

”Rädsla för misslyckande är det största hindret för framgång. Inte misslyckande.”

(okänd)
 

”Oro är den ränta du måste betala när du lånar bekymmer från morgondagen.”

(okänd)
 

”Den som inte kan vara ett gott föredöme kan ju alltid vara ett varnande exempel.”

(CATHERINE AIRD)
 

"Engagerar du dig på allvar i att utforska dig själv behöver universum inte använda sig av katastrofer för att väcka dig."

(GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken "Den kloka kärleken")
 

”När vi går in i rollen som offer bryter vi kontakten med universum.”

(KATHLYN & GAY HENDRICKS i boken ”Den medvetna kärleken”)
 

”Jag behandlar mig själv så som jag blev bemött som barn.”

(TOMMY HELLSTEN i boken ”Ju mindre du gör desto mer får du gjort”)
 

”Varje mörk natt har en ljus ände.”

(NISAMI)
 

”Det ni fruktar kommer att dras till er. Det ni motsätter er kommer att stanna kvar.”

(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 2”)
 

”När du tömmer dig på sorg, gör du det möjligt för dig att ta emot nästa nivå av glädje.”

(SHIRLEY MACLAINE i boken ”El Camino”)
 

”Rädsla urholkar själen”

(RAINER WERNER FASSBINDER)
 

”Om man är osäker på sig själv, men försöker att ge sken av att vara säker, uttrycker man en osanning, det vill säga man går emot sig själv.”

(AYELA I DAAR i boken ”Att leva sin sanning”)
 

”Att svika sig själv för att inte svika någon annan är icke desto mindre ett svek. Det är det största sveket.”

(NEALE DONALD WALSCH i boken ”Samtal med Gud bok 3”)
 

”Om du befinner dig i en situation tillsammans med en verkligt negativ person som inte vill förändras, krävs det av dig att du älskar dig själv tillräckligt för att ta dig därifrån.”

(LOUISE L. HAY i boken ”Din egen kraft”)
 

"Läraren kan öppna dörrar, men du måste gå in själv."

(kinesiskt ordspråk)
 

”Om det finns en lösning på problemet så är det onödigt att oroa sig. Om det inte finns någon lösning på problemet så är det meningslöst att oroa sig.”

(DALAI LAMA)
 

”Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är.”

(ANAIS NIN)
 

”Du kommer inte att uppnå vishet förrän du känner dig själv.”

(BEAR HEART i boken ”Vinden är min mor”)
 

"Handlingar utan ord är bättre än ord utan handlingar."

(PRA THEPKAVI)
 

"Den vise leds av vad han känner och inte av vad han ser."

(LAO-TZU)
 

"Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll!"

(MARTIN HELD)

 

”Det är inte vad du tittar på som spelar roll, det är vad du ser…”

(HENRY DAVID THOREAU)