Min Gud, o Herre, 
du är min fristad, 
jag sätter min lit till dig, 
du är stödjande, 
du är barmhärtig.

Många modfällt hjärta, 
min Gud, du givmild är, 
du älskar mig.

O Gud, min Gud, 
fyll åt mig en bägare, 
Din kunskap omfattar allt, 
du är sanning, 
du är min Gud.

Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir

Vad är andlighet? 
Är det religiositet?
Är det andra djupa tankar,
funderingar om

livet och allt annat

Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt

Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord

Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig

Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska

Döm inte, bli inte själv dömd, 
den du dömer kan er döma

Unna andra gott, 
du välsignad är

Älska dina medmänniskor, 
så som du älskar dig själv, 
var givmild och god, var lycklig

Vänd ryggen åt det onda, 
besegra det onda, 
besegra med godhet

Var gästfri, gästfri åt alla, 
vissa änglar vara kan,  
men du vet inte det.

Kärlek och vänskap, vän ger kärlek, 
vän visar kärlek, broder, syster - hjälper, 
har du vänner, riktiga vänner, 
har du bröder i tron, 
har du systrar i tron, då du inte ensam är

Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
glädj med den glade, 
gråt med den sorgsna, 

Visa medkänsla, visa vänlighet, 
visa ödmjukhet, visa mildhet, 
visa tålamod, och så vidare, 
visa medkänsla

Invandrare människa är, respektera invandrare, 
förtryck inte invandrare, 
behandla invandrare mänskligt, 
som en infödd, visa kärlek, 
visa omtande, det rättvisa är

Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla

Älska främlingar, 
hjälp främlingar, 
var alltid vänlig, 
gör gott mot alla

Döm inte, hör du,
döm inte, 
var tolerant, 
då döms inte du heller

Var trofast, säg inte allt du hört, 
tro inte allt du hört, 
var förnuftig, var trofast

Svara mjukt, 
meddela god kunskap, 
det är vishet

Var ödmjuk, älska alla, 
älska dig själv, älska alla andra, 
var ödmjuk, var en god människa

Älska varandra, var med i ljuset, 
låt ditt ljus skina, 
ditt ödmuka anlete skiner, 
skiner ikapp med ljuset, älska

Älska alla, alla behöver kärlek, 
universal kärlek, 
medmänsklig kärlek

Kärlek är Guds lag, 
ett allomfattande kärlek, 
kärlek för alla, älska alla, bli älskad