Kulturkrig: ”Seger eller död”
Partiet motarbetar jämställdhet
Media ska stoppas ”i sinom tid”
SD vill riva ner rättsstaten

--- aftonbladet -


Om Sverigedemokraternas världsbild.
Det väsentliga är att partiet hör hemma i ett mycket bestämt och stabilt ideologiskt sammanhang. Kravet på stängda gränser är bara ett av flera resultat av en genomtänkt grundsyn som är oförenlig med de principer som präglar en demokratisk rättsstat. Denna grundsyn är konstant år efter år och är det som ytterst definierar partiet ideologiskt.
- Konsekvenserna av denna grundsyn uttrycks däremot långt ifrån alltid i SD:s programskrifter. De ledande inom partiet förstår mycket väl att programdokument bör formuleras på ett sådant sätt att så få väljare som möjligt stöts bort. Det viktiga är inte programtexterna utan den politiska och intellektuella miljö som präglar Sverigedemokraterna.

--- arena - arena-forsknig -

Det Jimmie Åkesson sa i går var att endast en regering som anpassar sig efter honom kan få tillträda.
Får de chansen att styra kommer snart kraven på att alla andra också ska anpassa sig
.
--- aftonbladet -

 

Varför lockas sverigefinländare av SD?
- Om man går tillbaka och ser hur finländska migranter blev behandlade i Sverige på 60- och 70-talet så tror jag att få skulle känna att svenskar betraktade dem som kulturellt närstående. Man hade bilden av vodka, kniv och jobbiga finländare. Det fanns mycket starka, närmast rasistiska, bilder av finländare. Jag tror det har förändrats ganska dramatiskt i Sverige och att andra grupper får de bilderna som finländare fick på 60-70- talet.
Personer med utländsk bakgrund som lockas av Sverigedemokraternas politik positionerar, enligt Neergaard, sig själva närmare svenskar genom olika strategier.
- Man hittar hela tiden förklaringar: Den kristna världen mot den muslimska världen, eller Västereuropa och EU mot resten av världen. Det finns en civilisationsbild som ofta kommer fram bland personer med utländsk bakgrund som känner sig närstående Sverigedemokraterna. Det vill säga, genom att skapa en bild av hur de andra är, så kan man samtidigt göra sig själv närmare en svensk eller närmare den europeiska eller kristna civilisationen.

---- SR -

 

StarWars och muslimska Jeddi-riddare

George Lucas fick idén till berättelsen om Star Wars-filmernas Jediorden från den muslimska ridderlighetens tradition där det nämligen finns något som heter Futuwwat, ”den mystiska krigarens väg”. De muslimska riddare som följt denna väg är just inga andra än Jeddi-rörelsen. Rörelsens mästare går under beteckningen al-Jeddi. Dessutom kallas deras lärlingar för Palawan (att jämföras med Padwan i Star Wars-filmernas Jediorden).

Begreppet Jeddi kan kopplas etymologiskt till slutledet i Muhajideen, vilket betyder ”helig krigare” på arabiska. Genom att själsligt bli ett med den Gudomliga kraften ska dessa enligt traditionen strida för att upprätthålla fred genom rättvisa och sannfärdighet. Visst låter det märkligt bekant, även om detta visserligen inte utspelar sig ”a long time ago in a galaxy far, far away”…

Enligt Jeddi-riddarnas hederskodex får de aldrig angripa först, och aldrig i aggression. När striden dock är ett faktum är de lika fruktade krigare som de är andligt vördade, eftersom deras kärlek till döden betraktas som större än fiendens kärlek till livet.

Jeditraditionen lärs vidare från Yoda till Count Dooku till Qui-Gon Jinn till Obi-Wan Kenobi och till Anakin Skywalker. Precis på samma sätt har de sufiska sheihkerna sina silsilas, traditionens gyllene kedja som ända sedan profetens dagar obrutet går vidare från mästare till elev. Och precis som Yoda lär sina unga padwans att inte ge efter för fruktan eller hat och frestas av ”den mörka sidan”, lär man inom islam att inte klamra sig fast vid livet i denna världen (Dunya) eller att falla offer för avundsjuka, missunnsamhet, rädsla eller hat. Detta eftersom det ofelbart leder in på ondskans väg.

Yoda och ”den gröne”
I islamisk tradition förekommer en profet som besitter förmågan att visa vägen för de som söker Gud. Denne änglalika varelse går under namnet al-Khidr, vilket betyder ”den gröne” på arabiska. Vissa källor menar att al-Khidr på samma gång är en fullkomlig wali, det vill säga en som Gud gjort till sin vän. 

Det finns helt klart kopplingar mellan ”den gröne” och Yoda (som ju också är grön). Även Yoda i Star Wars-mytologin fungerar som en andlig mästare och traditionsbärare som lär de unga Jedi-lärlingarna att bli starka i “Kraften” och motstå frestelserna hos Sith-lorderna och den mörka sidan. 

Ljussablar och stridskonst
Det finns många berättelser om muslimska heliga krigare som mitt under stridens hetta dödsföraktande stannar upp för att be till Allah. På samma sätt stannar Jedi-mästaren Qui-Gon Jinn upp mitt i striden med Darth Maul i The Phantom Menace, för att meditera medan han inväntar ett kraftfält. Det berättas även att profeten Muhammeds svärson ‘Ali, även kallad “ljussvärdet” (light-sabre?) inte avslutade sin bönestund trots att han träffades av en pil som genomborrade hans ben.

Svärdskonsterna i Star Wars är överhuvudtaget mycket inspirerade av österländska tekniker. Om sufiordnarna i Indien, Iran och Turkiet främst visar sig genom poesi, musik, dans och meditation så är det framförallt genom stridskonst de tar sig uttryck i sydöstra Asiens övärld. Detta är speciellt framträdande i länder som Indonesien, Malaysia och Filippinerna. Där har denna tradition varit obruten och ofta överlevt underjordiskt utan att någonsin tappa kontakten med sitt (Gudomliga) ursprung från de nio islamiska helgonens tid på 600-talet e. Kr. I dessa stridskonster använder man sig av samma andningsteknik som i den kontemplativa meditationen. Det andliga förhållningssättet är detsamma – själen når fullständig vila i Gud oavsett om det uttrycker sig genom strid eller kontemplation.

Enhet genom intet
Den perfekta balansen mellan strid och kontemplation är ett ingenting, varur Allah manifesterar sig då Allah ordagrant betyder ”enheten som blir manifest genom intigheten”. Denna intighet ska inte ses som en ”brist” utan som en varats totalitet i fullständig perfektion. Detta symboliseras av siffran noll, en unik och även i bokstavlig bemärkelse ovärderlig siffra som de sufiska visdomslärarna tidigt var med om att introducera. Det är också med en sådan förståelse man bör läsa Jedikoden:

There is no emotion, there is peace.

There is no ignorance, there is knowledge.

There is no passion, there is serenity.

There is no chaos, there is harmony.

There is no death, there is the Force.

A Jedi does not act for personal power or wealth but seeks knowledge and enlightenment. A true Jedi never acts from hatred, anger, fear or aggression but instead acts when calm and at peace with the Force.