Kharijism förr och nu

“Just before the end of time, young, idiotic people will rise. They will say words similar to (the good words) of the best people. They will recite the Quran, but it will not go beyond their throats. They will deviate from the religion as fast as an arrow pierces the game. ” [Al-Bukhari & Muslim].

‘Ali förmedlade att Profeten  ﷺ  sade, ”Mot tidens slut kommer en grupp träda fram. Unga till åldern. Dåraktiga till sättet. De använder mänsklighetens finaste ord. Men deras tro når inte längre än struparna. De kommer lämna islam som en pil genomborrar dess mål. Döda dem var du än finner dem. På domedagen kommer den som dödar dem belönas för att ha dödat dem.(Al-Bukhari, Sahih)

Ibn ‘Umar betraktade Kharijiterna som skapelsens avskum. Han sade, ”De tar verser som uppenbarades om de otrogna och använder dem emot de troende.” (Al-Bukhari, Sahih)

------------------------------
Khawarij

Khawarijs vana var att kalla sig sanna muslimer, mujahedin, dom bönade mer än andra muslimer, tillbringade mer tid med att läsa Koranen än andra muslimer, men dom tog till sig en bråkdel av det som alla forskare sagt och vände ryggen till det dom ansåg skulle inte passar in i deras ideologi, den hadith / Koranen, och anklagade ledare, ledarna, att dom har övergett islam, kallade dem icke-troende, och sedan de dödade oskyldiga muslimer, precis som dagens terroristgrupper. 

---------------------------------------------
Hallitsija aloittaa aseellisen jihadin

19:43
SAHIH INTERNATIONAL
O my father, indeed there has come to me of knowledge that which has not come to you, so follow me; I will guide you to an even path.
FINNISH
Oi isäni, totisesti minulle on suotu tietoa, jota sinä et ole saanut, sentähden seuraa minua, minä olen johdattava sinut oikealle tielle.
SWEDISH
Fader! Jag har fått del av en kunskap som du inte har fått del av. Följ mig [så] skall jag visa dig en rak väg.

Allah puhui hallitsijalle. Profeetta oli hallitsija ja johtaja...Tänä päivänä se on hallitijat ja johtajat joilla om valta päättää valtion asioista.
Profeetan aikaan, pyydettiin lupaa jihadiin Profeetalta, Profeetta oli johtaja siihen aikaan...Nyt on kaikki muslimien hallitsijat ja johtajat ja se joku heistä joka päättää aloitetaanko jihad tai ei.
Yksittäiset ihmiset, eikä myöskään mitkään ryhmät voi Islamin mukaan julistaa jihadia.

--------------------------------------
2:256

2:256 ...Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.