Ramadan är som en påminnelse varje år.-----

Godhet, vänlighet, hjälpsamhet, sunt leverne...

Ramadan on kuin muistutus ihmiselle...tuntee millaista on olla nälkäinen ja janoinen....tunne puolestaan avustaa ihmistä olemaan antelias, antelias aina ja kaikille avuntarpeessa oleville, jos vain varaa on. Köyhäkin avustaa, koskaan ei niin köyhä ole etteikö millään tavalla voi avustaa, antaa "almuja".

Ramadan muistuttaa myös...pois viha, ole hyvä aviopuoliso, ole hyvä vanhempi, älä ole ahne, älä juorua, älä levittele huhuja, älä ole kateellinen...kaikin puolin muistutetaan olemaan hyvä ja auttavainen ihminen. Ramadan muistuttaa, joka vuosi, kuinka tärkeää se on avustaa huono-oasisimpia, avun tarpeessa olevia. Avun anto pitäisi muistaa aina, avustaa silloin kun näkee jonkun tarvitsevan apua, almuja, kuten esim. kerjäjäiset. Kerjäläiset on ne kaikkein näkyvimmät avuntarpeessa olijat. Syvästi uskova muslimi antaa almun hädässä olevalle, oli hädässä oleva muslimi, kristitty tai joku muu.

Ramadan opettaa myös kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja lisää tietoisuutta Islamista.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramadan


**************************************************************************

Homosexualitet i Islam.-----

Det är en tolknings sak. Koranen förbjuder väldtäkter, man mot man. Koranen förbjuder inte homoseualitet. En kärleksfull tolkning är alltid mer värdig än en fundamentalistisk människohatande tolkning.

– Mange muslimer har ikke kunnskaper om islam. Det står ikke noe sted i Koranen at homofili er forbudt. Det som ble skrevet i Koranen om homoseksualitet, viste til voldtekter av menn, sa han. Dette synet støttes av en av Narvesens informanter. Som lesbisk har hun funnet god støtte i Koranen.http://dt.no/eiker/forsket-pa-homofile-muslimer-1.5934460


***************************************************************************

Imam Kashir Virk, ahmadiyya muslims tro om homosexualitet, antisemitism och kvinnor.-----

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya

Angående kvinnor har Koranen, som är muslimernas heliga skrift och källan till dess lära, på flera ställen påbjudit männen att behandla dem med respekt och värdighet.  Detta innebär bland annat att varhelst man stöter på kvinnliga arbetskamrater i arbetslivet så ska de behandlas med särskild respekt. Sedan angående löner så står det på ett annat ställe:

Sedan uppmärksammas även särskilt vissa muslimers antisemitiska utspel. Det stämmer att Koranen på vissa ställen använt hårda ordalag mot Bokens Folk. Men även detta måste ses i ett sammanhang. Under tidig islamisk historia levde muslimer tillsammans med Bokens Folk i Medina, och de hade slutit ett förbund med varandra om att skydda staden gemensamt från resten av Arabien, som var fientligt inställda mot muslimer. Men detta förbund bröts av judarna vid flera tillfällen, och de konspirerade tillsammans med fienden för att utplåna islam och mörda dess grundare. Alla dylika verser mot Bokens Folk i Koranen berör just denna inställning hos judarna, då de trots att ha slutit ett förbund med muslimerna komplottade tillsammans med fienden för att utplåna islam.

Sedan angående homosexualitet ska det vara föstått att ingen muslim är en homofob. Läran om medmänsklighet i Koranen omfattar alla människor på jorden, och ingen får uteslutas pga av sin läggning eller ras etc. Men islams lära påbjuder varje muslim att själv avstå från homosexualitet. Även om han känner att han har en sådan läggning måste han överväga vad han anser vara Guds lära och försöka efterleva den, även om det innebär att han måste undertrycka sina passioner. Denna fråga står helt mellan honom och hans relation till Gud. Som individ ges han ingen rätt till att blanda sig in i vad andra gör, och samma rättighet kan han själv utkräva från samhället.

http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/17/debatten-kring-omar-mustafas-har-lett-till-en-h-lsosam-diskussion


****************************************************************************'

Aaishahs ålder

Hur gammal Aaishah var vid giftemål eller när äktenskapet fullbordades, vet ingen. Man kan läsa många olika ålder i många gamla tekster.

Följande skrivelse har jag lånat från forumet, svenskmuslim...där skrivs det mycket bra om detta.

Exakt hur gammal Aaishah (ra) var när profeten Mohammad (saaws) gifte sig med henne, vet ingen. För mig har det inte så stor betydelse om hon var 6 år, 9 år eller 14 år. Vad jag vet är att Islam förbjuder fullbordade äktenskap om kvinnan ej är könsmogen, vilket måste betyda att Aaishah (ra) oavsett hennes ålder kroppsligt och mentalt hade hunnit bli en vuxen kvinna redo för äktenskap. Även vuxna leker, och särskilt kvinnor som nyss kommit in i puberteten brukar ha kvar leksinnet en lång tid. Det är ett sätt att komma in i sin fantasi eller ha roligt, och det är inget fel i att leka även om man kommit in i puberteten så länge man tar sina plikter och skyldigheter på allvar med. Att leka med dockor var dessutom mycket vanligt till och med då vuxna kvinnor i Sverige hade det i sina hem för 50-100 år sedan.

Glöm inte heller att detta var för 600 år sedan. Man hade inte lika lång livslängd förr, och i dessa varma länder kom kvinnor in i puberteten betydligt tidigare än idag då vi både har längre livslängd och kallare klimat. Därför är det egentligen inget krångligt att förstå att oavsett Aaishahs (ra) ålder kan hon mycket väl ha varit könsmogen när hon gifte sig. Och om hon inte var det så kan vi med största sannolikhet räkna med att en så god man som profeten Mohammad (saaws) aldrig skulle utsätta henne för något hon inte klarar av.
.............................
Källa: svenskmuslim.se


Ancient Israelite Marriage Customs
’Frun skulle tas från en vidare familjekrets (vanligtvis vid pubertetens början eller runt 13 års ålder) för att behålla familjens renhet.’’ http://www.theology.edu/marriage.htm

Ordet "almah" är hebreiska och betyder "ung kvinna eller tonåring". Gerald Segal skriver i sin bok The Jew and the Christian Missonary’’, (Ktav Publishing House 1981 sidan 28 ):
’’Det bör noteras, att i bibliska tider gifte sig kvinnor vid en tidig ålder.’’ 

’’To Raise The Age of Consent’’ 1885-1994", står det:
‘’Amerikanska reformatörer chockades att upptäcka att lagarna i de flesta staterna hade satt äktenskapsåldern till 10 eller 12, och i en stat, var äktenskapsåldern endast 7.’’http://womhist.alexanderstreet.com/

Nadia Abbott skriver i sin bok ’’Aisha – The Beloved of Mohammed’’, Al-Saqi Books, London 1985, på sidan 7:
’’Det är inte klarlagt exakt när äktenskapet skedde. Enligt en del versioner så var det i månaden Shawwal år 1, det är 7 eller 8 månader efter ankomsten till Medina, men enligt andra, så skedde det inte till efter slaget vid Badr, vilket betyder Shawwal under andra året av Hijrah (utvandringen). Inte i någon av versionerna anges det något om skillnaden i ålder mellan Muhammad och Aisha eller om brudens späda ålder som på sin höjd kan ha varit 10 år och som fortfarande var förtjust i sin lek.’’ 

Age of consent
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent#Ages_of_consent_in_various_countries

äktenskapsåldern i Mexico och på Filippnerna endast 12 år, I Guyana, Japan, Sydkorea, Spaninen och Swaziland är äktenskapsåldern 13 år.

Definition av pedofili Encyclopaedia Britannica, 1998 mukaan:
’’Pedofili är psykosexuella störningar där en vuxens upphetsning och sexuella tillfredsställelse framträder i huvudsak genom sexuell kontakt med barn som inte kommit in i puberteten. Den typise pedofilen kan inte finna tillfredsställelse i en vuxen sexull relation och kan ha dåligt självförtroende, och kan se sexull aktivitet med ett barn som mindre hotfullt än med en vuxen.’’


*****************************************************************************

Muslimer, judar, kristna, samma regler

Koranen, Bibeln, likheter

Följande tekst är kopierad från:
Källa:
 http://www.islamguiden.com/bibel.shtml#.Ucwkvc6e614


Av: En syster i Islam

Ofta reagerar människor över olika handlingar av Gudsdyrkan som vi muslimer utför, många av dessa handlingar praktiserades av de tidiga profeterna och är nämnda även i Bibeln. Dessa handlingar återkommer på flera olika ställen i Bibeln, med samma budskap. Vi har endast tagit med vissa av dem. Här följer några av dem.


--------------------------
Muslimer utför vissa rörelser vid bön. Bönens olika rörelser i Bibeln:

Om Jesus: "Han gick lite längre bort, och kastade sig till marken och bad" (Bibeln Matteus 26:39)

Om Moses: "Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad" (Bibeln Andra Moseboken 34:8 )

Om Moses och Aron: "Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten" (Bibeln Fjärde Moseboken 20:6)

Om Abraham: "Då föll Abraham ned på sitt ansikte…"(Bibeln Första Moseboken 17:3)

Om Joshua: "Då föll Josua ned till jorden på sitt ansikte och bugade sig…" (Bibeln Joshua 5:14)

Om Ezra och folket: "Och de böjde sig ned och tillbad Herren med ansiktet mot jorden"(Bibeln Nehemiah 8:6)

"Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll" (Bibeln 1 Timotheosbrevet 2:8 )

"Elia hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän" (Bibeln Första Konungaboken 18:42)

"Och Herren talade till Mose och sade: "Gå bort från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick förgöra dem." Då föll de ned på sina ansikten. "(Bibeln Fjärde Moseboken 16:44-45)


----------------------------
Muslimer hälsar varandra med "Assalamu Alaikum", vilket betyder-"frid vare med dig" - Jesus hälsade på samma sätt:

"Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: "Frid över er!" (Bibeln Lukas 24:36)

"Stig in i huset med en fridshälsning" (Bibeln Matteus 10:12)


--------------------------------
Muslimer använder sig ofta av uttrycket -"Insha-Allah" vilket betyder -"om Gud vill" - även dessa ord finner vi i bibeln:

"Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: "Om Herren Vill, får vi leva och göra det eller det." (Bibeln Jakob 4:14-15)


-----------------------------
Att be från gryningen till kvällen - muslimer ber fem gånger per dygn -i bibeln kan vi läsa följande:

"Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara höglovat" (Bibeln Psaltaren 113:3)


--------------------------
Att be under vissa tider på dagen - muslimer ber vid speciella tidpunkter:

"Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen" (Apostlagärningarna 3:1)

"Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt." (Bibeln Första Timotheosbrevet 5:5)

"Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?" (Bibeln Lukas 18:7)


-------------------------------------
Muslimer tvagar (på arabiska wudo) sig inför bön. Bibeln berättar följande:

"Och Mose och Aron och hans söner tvättade senare sina händer och fötter med vatten ur det. Så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose." (Bibeln Andra Moseboken 40:31-32)

"De som låter inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten…" (Bibeln Jesaja 66:17)


--------------------------------------
"I Bibeln nämns Bönens hus"-detta översatt till arabiska blir Masjid och på svenska moske

"Och han sade till dem: Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus…" (Bibeln Matteus 21:13)

"…Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för allt folk." (Bibeln Jesaja 56:7)

"Och han sade till dem: "Det står skrivet: "Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste." (Bibeln Matteus 21:13)


------------------------------------
Muslimer fastar månaden Ramadan och uppmuntras till frivillig fasta. Fasta föreskrivs även i Bibeln:

"När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till slut hungrig" (Bibeln Matteus 4:2)

"Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade" (Bibeln Matteus 5:6)

"När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar….."(Bibeln Matteus 6:16-18 )

"Och jag lät där vid Ahavaströmmen, utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud…" (Bibeln Esra 8:21)

I uppslagsdelen i Bibeln kan man läsa följande: "Den enskilde kunde också fasta frivilligt i nytestamentlig tid vanligen på måndagar och torsdagar. Att göra detta varje vecka blev ett tecken på särskild sträng fromhet. (Bibeln Lukas 18:12)


------------------------------------
Muslimer uppmanas till allmosor (sadaqa) -välgörenhet. I Bibeln kan vi läsa följande:

"Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himmelen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda belöna dig." (Bibeln Matteus 6:1-4)


------------------------------------
Muslimer äter inte griskött, blod eller självdöda djur. Bibeln förbjuder också det.

"Svinet, ty det har visserligen klövar, men det idisslar inte, det skall gälla för er som orent. Av dessa djurs kött ska ni inte äta, inte heller skall ni röra vid deras döda kroppar" (Bibeln Femte Moseboken 14:8 )


------------------------------
Längre ned i samma kapitel vers 21 kan man läsa följande: "Ni skall inte äta något självdött. Åt främlingen som bor inom dina portar må du ge sådant och han må äta det. Eller också må du sälja det åt en utlänning…???

"…de som äter svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skall allesammans förgås, säger Herren." (Bibeln Jesaja 66:17)

"svinet, ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men de idisslar inte, det skall gälla för er som orent." (Bibeln Tredje Moseboken 11:7)

"…avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod." (Bibeln Apostlagärningarna 15:20)

"Du skall endast vara ståndaktig att inte förtära blodet. Ty blodet är själen, och själen skall du inte förtära med köttet. Du skall inte förtära det. Du skall hälla ut det på jorden som vatten." (Bibeln Femte Moseboken 12:23-24)

"Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem, förtär något blod, så skall jag vända mitt ansikte mot honom som förtär blodet och utrota honom ur hans folk" (Bibeln Tredje Moseboken 17:10)

"Och inget blod skall ni förtära, varken av fåglar eller av boskap, var ni än är bosatta. Var och en som förtär något blod han skall utrotas ur sin släkt." (Bibeln Tredje Moseboken 7:26-27)


---------------------
Det är förbjudet för muslimer att dricka alkohol. I Bibeln förklaras tydligt varför.

"Lösaktighet och vin och must tar bort förståndet" (Bibeln Hosea 4:11)

"Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller av avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet, ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra- ingen sådan får ärva Guds rike (Bibeln Första Korinthierbrevet 6:9-10)


--------------------------
I Islam är det förbjudet med ränta. Bibeln förbjuder också ränta.

"Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta" (Bibeln Andra Moseboken 22:25)

"Du ska inte ta någon ränta av din broder, varken på pengar eller på livsmedel eller på något annat som man kan ta ränta på" (Bibeln Femte Moseboken 23:19)

"Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka." Bibeln (Lukas 6:34)

"…ockrar och tar ränta - skulle då denne få leva? Nej, han skall inte få leva, utan eftersom han bedriver sådana styggelser, skall han straffas med döden. Hans blod skall komma över honom." (Bibeln Hesekiel 18:13)


-----------------------------
Muslimer slaktar och offrar ett får vid barnafödelse. Detta nämns även i Bibeln.

"Och när hennes reningsdagar är till ända, vare sig efter son eller efter dotter, skall hon föra fram ett årsgammalt lamm som brännoffer… (Bibeln Tredje Moseboken 12:6)

Detta gjordes även vid Jesu födelse. Lukas 22-27


---------------------------
Muslimer omskär sig. Jesus och Abraham och samtliga israeliska profeter var omskurna.

"När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande" (Bibeln Lukas 2:21)

"Och Gud sade ytterligare till Abraham: "Du åter skall hålla mitt förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och er och din säd efter dig, som ni skall hålla: allt mankön bland er skall omskäras; på er förhud skall ni omskäras, och detta skall vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte skall varje gossebarn bland er omskäras, när det är åtta dagar gammalt, likaså den hemfödde tjänaren och den som är köpt för pengar från något främmande folk och som inte är av din säd. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt för pengar. Och så skall mitt förbund vara på ert kött betygat som ett evigt förbund. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud inte har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt. Han har brutit mitt förbund. (Bibeln Första Moseboken 9-14)

"Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som var köpta för penningar, allt manskön bland Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud, som Gud hade tillsagt honom. Och Abraham var nittionio år gammal. När hans förhud blev omskuren och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev omskuren. På denna samma dag omskars Abraham och hans son Ismael. Och samtliga män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som var köpta för pengar från främmande folk, blev omskurna tillsammans med honom." (Bibeln Första Moseboken 17:23-27)

"Och Abraham omskar sin son Isak när denne var åtta dagar gammal, såsom Gud hade befallt honom." (Bibeln Första Moseboken 21:4)


----------------------------
Om omskärelse

står det i uppslagsdelen (i Bibeln): " Enligt gamla testamentet är den anbefalld av Gud som ett speciellt kännetecken för Israels folk och som en påminnelse om dess förbund med Honom. (1 Mos 17:9, 3 Mos 12:3, Joh 7:22) Trots alla dessa verser som vittnar om omskärelse så blev den en mycket "het" och omdiskuterad fråga som bidrog till att splittra människor efter Jesu tid.


-----------------------------
Polygami (månggifte) finns i Islam. Även i Bibeln finns polygami:

"Tar han sig ännu en hustru, så må han inte göra någon minskning i den förras kost, beklädnad eller äktenskapsrätt." (Bibeln Andra Moseboken 21:10)

"Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han försmår…" (Bibeln Femte Moseboken 21:15)

"Han hade två hustrur…" (Bibeln Första Samuelsboken 1:2)

"Så drog då David dit upp tillsammans med sina båda hustrur…" (Bibeln Andra Samuelsboken 2:2)

"Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jakobs vadställe" (Bibeln Första Moseboken 32:22)


-------------------------------
Muslimska män uppmanas att bära skägg. Mannen uppmanas även i Bibeln att bära skägg:

"Ni skall inte rundklippa kanten av ert huvudhår, inte heller stympa kanten av ditt skägg." (Bibeln Tredje Moseboken 19:27)

I Bibeln nämns det på flera ställen, att profeter och troende bar skägg. Se te x. Esra 9:3, Tredje Moseboken 21:5, Nehemja 13:26


***************************************************************************

Islam är mångsidigdet finns många olika tolkningar

Det finns många olika slags Islam...många olika tolkningar...var och kan även själv tolka Islam så positivt som möjligt. Det finns vissa som anser att bara fundamentalistiskt Islam är den enda rätta Islam och att fundamentalisterna är dom enda muslimer. Det finns både muslimska fundamentalister och västerländka fundamentalistiska islamofober.

**********************************************