Hur ska vi hantera de som försöker legalisera terroristhandlingar?
Fråga: Det finns en del ungdomar som inte tycker att de bombningar och liknande händelser som inträffat är onda. De tycks gilla eller godkänna vissa av handlingarna som dessa grupper ansvarar för.
...................................
Svar: En person med sådana åsikter tillhör en av två grupper: 1) Antingen är han ignorant, och ger terroristen fördel i tvivlet (dvs. hellre väljer att fria än att fälla i ett tvivelaktigt fall). Till en sådan person klargör man tvivlet och förklarar dem tills hans tvivel har försvunnit.

2) Eller står han bakom dem och stödjer deras idéer. Han har samma tro som de har och delar deras uppfattning. Till honom klargör man sanningen så han kanske kan vända om. Om han inte vänder om (till sanningen), då ligger synden enbart på honom. Om han däremot försöker skapa oordning i samhället eller försöker vilseleda andra muslimer, då är det en plikt att informera myndigheterna om honom. Om denna person försöker störa den lugn och ro samt säkerhet vi lever under eller försöker vilseleda fler muslimer, eller om han kallar ungdomar till sin villfarelse, då måste denne bli överlämnad till myndigheterna och information måste spridas om denne så han kan stoppas.
.....................................
Källa: Av: al-Allâmah Sâlih al-Fawzân 
Källa: http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Irhabion/Irhabion.html. 

http://fatwa.se/fatwas/metodik/131-terrorism/560-26hur-ska-vi-hantera-de-som-forsoker-legalisera-terroristhandlingar


al-Qaidah del 1
Fråga: Vissa säger att nätverksorganisationen al-Qâ'idah är Khawâridj medan andra säger att de är Mudjâhidûn. Vad säger ni?
...................................
Svar: Ja, de är Mudjâhidûn på Djävulens väg.
....................................
Källa: Av: ´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd 
Källa: http://rapidshare.com/files/335307350/Shaykh_Abdulmuhsin_Abbaad_about_Al_Qaida.mp3.html

http://fatwa.se/fatwas/metodik/131-terrorism/1102-68al-qaida-del-1


al-Qaidah del 2
Fråga: Hur skall en muslim förhålla sig till nätverksorganisationen al-Qâi'dah och dess metodik?
.................................
Svar: Vad är det för al-Qâ'idah han frågar om?
..............................
Fråga: Nätverksorganisationen al-Qâ'idah som leds av Usâmah bin Lâdin.
......................................
Svar: Det råder inga tvivel om att det inte finns något gott i denna nätverksorganisation. Den drivs inte för godhetens och framgångens skull. Den splittrar muslimerna. Oliktänkande och stridande grupper hör till orsakerna bakom prövningar och ondska och de ligger bakom splittring och mod till blodbad.

Denna nätverksorganisation... Är den bildad för att strida mot de otrogna och köra ut dem ur de islamiska länderna och vända sig till länder som faller samman under icke-islamiska länder för att sprida religionen i dem? Eller är det så att denna al-Qâ´idah manar folkmassorna till uppror mot sina makthavare så att blodet spills, rättigheterna missbrukas, byggnaderna förstörs och rädslan sprids? Vi ber Allâh att Han vägleder alla.
...............................................
Källa: Av: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân - Biografi
Källa: http://www.al-nasiha.net/voices.php?action=show&id=9

http://fatwa.se/fatwas/metodik/131-terrorism/1103-69al-qaida-del-2