Khawaridjs åsikt om Djihad
Fråga: Vad anser ni om den som ger fatwa att det är obligatoriskt att göra djihâd och att det inte är ett villkor att det finns en ledare och att det sker under en enad fana?
...............................
Svar: Det här är Khawâridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawâridjs åsikt.
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/296-62vad-anser-ni-om-den-som-ger-fatwa-att-det-ar-obligatoriskt-att-gora-jihad-och-att-det-inte-ar-ett-villkor-att-det-finns-en-ledare-och-att-det-sker-under-en-enad-fana


Idag är det tillåtet att göra djihad utan någons tillåtelse?
Fråga: Vad är bestämmelsen för följande uttalande: "Idag är det tillåtet att göra djihâd utan någons tillåtelse, eftersom det inte finns någon riktig ledare idag eller att ledarna är svikare".
............................
Svar: Detta är inte sant, djihâd finns kvar i detta samfund till Domedagen, men djihâd måste vara organiserat av ledaren.
-För om det inte blir organiserat av ledaren så blir det kaos, och olika grupper kommer att skryta om att de gjort si och så vilket inte är bra. Det är vad som skedde i Afghanistan t.ex. För folket hjälpte afghanerna väldigt mycket och nu ser vi hur resultaten blev.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/797-63vad-ar-bestammelsen-for-foljande-uttalande-idag-ar-det-tillatet-att-gora-jihad-utan-nagons-tillatelse-eftersom-det-inte-finns-nagon-riktig-ledare-idag-eller-att-ledarna-ar-svikare


Vad är bestämmelsen gällande att åka till djihad utan ledarens tillåtelse?
Fråga: Vad är bestämmelsen gällande att åka till djihad utan ledarens tillåtelse? Vi vet ju att den som gör djihad blir förlåten för sina synder då den första bloddroppen runnit, räknas han som en martyr?
...............................
Svar: Den som går emot och är olydig mot ledaren och sina föräldrar är en olydig person.
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/241-7vad-ar-bestammelsen-gallande-att-aka-till-jihad-utan-ledarens-tillatelse


Är det obligatoriskt för alla muslimer att göra djihad nu med tanke på att muslimerna blir förtryckta i olika krig...
Fråga: Är det obligatoriskt för alla muslimer att göra djihâd nu med tanke på att muslimerna blir förtryckta i olika krig? Vad är det för bestämmelse för dem som inte gör jihad för att dem inte kan, men om det skulle sägas till dem att göra det så skulle de besvara kallet och göra jihad? Det enda som hindrar dem är den svåra situationen som pågår i de muslimska länderna och att de styr med andra än Allâhs lagar.
...........................................
Svar: Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan.
Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill.
-Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam.
Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/238-4ar-det-obligatoriskt-for-alla-muslimer-att-gora-jihad-nu-med-tanke-pa-att-muslimerna-blir-fortryckta-i-olika-krig


Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper?
Fråga: Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper i länder som Afghanistan? Hur ska muslimerna förhålla sig till detta?
.....................
Svar: Gällande krig muslimerna emellan så har Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sagt:
"Att verbalt förolämpa en muslim är olydnad, och att kriga mot honom är otro" [Bukhari och Muslim]
Dvs. det är en otrogen handling, för hur kan en muslim bära vapen mot sin muslimska broder? Av den anledningen beskrev Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) att denna handling var otro och han sade även:
"Den som bär vapen mot oss, är inte ifrån oss" [Bukhari och Muslim].
Det är obligatoriskt för muslimerna då det sker dessa prövningar att de skall hålla tillbaka sina tungor och vapen från att ge sig in i detta, förutom den som är kapabel att medla mellan dem.
Allah säger nämligen:
"Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Allâh - kanske skall ni erfara barmhärtighet." [al-Hudjurât: 9-10]
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/afghanistan/239-5vad-anser-ni-gallande-de-strider-som-sker-mellan-olika-islamiska-grupper-i-lander-som-afghanistan-hur-ska-muslimerna-forhalla-sig-till-detta


Ledarna i Saudiarabien har avskaffat jihad?
Fråga: Vissa personer säger att ledarna och de lärda i detta land (Saudiarabien) har avskaffat djihâd och att detta är otro. Vad anser ni om det?
..................
Svar: Det här är en okunnig person som säger det. Det visar att han inte har insikt eller kunskap och att han förklarar att andra muslimer är otrogna. Detta är khawâridjs åsikt, dessa personer följer khawâridj och mu'tazilahs åsikter, och vi söker skydd hos Allâh.
Vi ska inte tro dåliga saker om dem, men vi säger att dessa personer är okunniga och att det är obligatoriskt för dem att lära sig innan de pratar.
Om de däremot har kunskap och säger detta så är det khawâridjs åsikt.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/ovrigt/297-63vissa-personer-sager-att-ledarna-och-de-larda-i-detta-land-saudiarabien-har-avskaffat-jihad-och-att-detta-ar-otro-vad-anser-ni-om-det


Djihad utan föräldrarnas tillåtelse?
Fråga: Om en person ger sig ut i djihâd fast hans föräldrar inte vill det och sen stupar, räknas han då som shahîd (martyr)?
.............
Svar: Han räknas som olydig mot sina föräldrar och att vara olydig mot sina föräldrar räknas som en kabîra (en stor synd) och vad gäller hans martyrskap så har jag ingen kunskap om det, Allâh vet bäst. Men han räknas som olydig mot sina föräldrar och då kan man till och med säga att hans uppoffring inte är i enlighet med sharî´an så därför är han inte en som gör detta fî sabîlillah (för Allâhs skull).

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/92-58djihad-utan-foraldrarnas-tillatelse


Djihâd utan ledarens tillåtelse?
Fråga: Är det tillåtet att göra djihâd utan den muslimska ledarens tillåtelse? Finns det några tillfällen då det kan vara tillåtet?
........
Svar: Det är inte tillåtet att göra jihâd utan ledarens tillåtelse, eftersom det är han som är tilltalad med att organisera djihâd. Att gå ut för att göra det utan hans tillåtelse är ett sätt att gå emot honom och det leder till kaos och skador som endast Allâh känner till.
Gällande frågan om det kan finnas något tillfälle då det är tillåtet att göra djihâd utan ledarens tillåtelse så ja, om fienden attackerar ett land så är det obligatoriskt för dem att försvara sig.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/795-61ar-det-tillatet-att-gora-jihad-utan-den-muslimska-ledarens-tillatelse-finns-det-nagra-tillfallen-da-det-kan-vara-tillatet


Vad är bestämmelsen för al-Ghulul?
Fråga: Vad är bestämmelsen för al-Ghulûl?
.........................
Svar: al-Ghulûl är att ta från krigsbytet innan ledaren har delat upp det. Det är inte tillåtet eftersom bevisen tyder på att det är förbjudet. Andra saker som räknas som al-Ghulûl är att man lurar till sig statens allmänna pengar, eller inkomster från donationer, eller föräldralösas pengar.
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/236-2vad-ar-bestammelsen-for-al-ghulol


Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper?
Fråga: Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper i länder som Afghanistan? Hur ska muslimerna förhålla sig till detta?
..................................
Svar: Gällande krig muslimerna emellan så har Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sagt:
"Att verbalt förolämpa en muslim är olydnad, och att kriga mot honom är otro" [Bukhari och Muslim]
- Dvs. det är en otrogen handling, för hur kan en muslim bära vapen mot sin muslimska broder? Av den anledningen beskrev Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) att denna handling var otro och han sade även:
"Den som bär vapen mot oss, är inte ifrån oss" [Bukhari och Muslim].
- Det är obligatoriskt för muslimerna då det sker dessa prövningar att de skall hålla tillbaka sina tungor och vapen från att ge sig in i detta, förutom den som är kapabel att medla mellan dem.
Allah säger nämligen:

"Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Allâh - kanske skall ni erfara barmhärtighet." [al-Hudjurât: 9-10]
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/afghanistan/239-5vad-anser-ni-gallande-de-strider-som-sker-mellan-olika-islamiska-grupper-i-lander-som-afghanistan-hur-ska-muslimerna-forhalla-sig-till-detta


Tjejerna som sticker till Syrien
Fråga: Den senaste tiden har det blivit en trend bland ungdomarna att kalla till Djihâd i Syrien. Bland dem som beger sig dit är tjejer som är mellan femton och sjutton år gamla. De beger sig hemligt utan föräldrarnas kännedom. När man frågar hur det kommer sig att dessa unga ungdomar reser till Syrien säger de att det rör sig om en obligatorisk Hidjrah. De säger att de har tagit kontrollen över Halab och tillämpar Sharî´ah däri. Vad råder ni dem kring detta?
........................................
Svar: Jag råder dem att frukta Allâh och referera till de lärda i den här frågan. De lärda har klargjort att det inte finns någon Sharî´ah-baserad Djihâd i Syrien. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde att en Sharî´ah-baserad Djihâd har flera villkor:

1 – Den skall vara med ledaren. Muslim rapporterade i sin "as-Sahîh" att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
"Ledaren är en sköld som man skyddar sig med och strider bakom."

De som beger sig till Syrien för att kriga gör inte så med ledarens tillstånd. De splittrar sig från muslimernas samling. Deras agerande orsakar bara problematik för islam och muslimerna. De som beger sig dit opponerar sig det här villkoret.

2 – Den skall ske under klar ledning vars mål är att Allâhs ord skall råda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
"Den som dör under en blind ledning och dör, dör den hedniska tidens död."

Det är allmänt känt att det inte finns någon klar ledning i Syrien som strider för att Allâhs ord skall råda. Kristna krigar därborta. Sekulära krigar därborta. Takfîriyyûn som associerar sig med islam krigar därborta. Folk med vilsna ideologier krigar därborta. Krig under dessa gruppers ledning är inget krig under en klar ledning vars syfte är att Allâhs ord skall råda.
Om de skulle säga att de krigar för att Allâhs ord skall råda, så kan ett sådant krig endast ske under ledningen av en Sharî´ah-utsedd ledare, något de saknar.
Om de skulle säga att de visst har en ledare som de har utsett för sig själva och därav är han deras Sharî´ah-utsedda ledare, så är det bara en ordvrängning. Bara för att ni utser er ledare betyder det inte att han har blivit till en Sharî´ah-utsedd ledare som muslimerna skall sluta sig till.

3 – Det skall finnas en kapacitet till Djihâd. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

 "Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så att ni injagar skräck i Allâhs och era fiender och i andra vars existens ni är okunniga om – men som Allâh känner. Och vad ni än ger [i kampen] för Allâhs sak skall gottgöras er fullt ut och ingen skall tillfogas orätt." [8:6]

Vilken Sharî´ah-baserad och militär rustning har dessa människor som beger sig till de platserna för att kriga vidtagit? De kan inte hantera vapen. De vet inget om krigsstrategier. De vet inget om frågorna som är förknippade med Djihâd och resor. De känner inte till terrängen som de skall till. Hur förberedda är de när de beger sig till dessa platser?

När de opponerar sig dessa villkor handlar de utom Allâhs föreskrift. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

"Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet kommer att få den avvisad."

Deras handling är alltså avvisad. De gagnas inte av att säga att deras motiv är krig för Allâhs sak och för att Allâhs ord skall råda. Så länge den fina avsikten inte är förknippad med föreskriven handling gagnar den inte dess utövare. En handling accepteras inte förrän den görs uppriktigt för Allâhs sak och utmed Allâhs föreskrift som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade. Till följd därav sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

"Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet kommer att få den avvisad."

4 – Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade skicka tillbaka minderåriga män från kriget. Han skickade tillbaka ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) i samband med kriget vid Uhud. Detsamma gjorde han med andra unga följeslagare som ville gå ut och kriga. De var killar. Vad skall man då säga om tjejer? Den här domen gäller dem än mer. Ty kvinnor skall inte alls gå ut i Djihâd. Kvinnor är inte skyldiga att gå ut i Djihâd. Deras Djihâd är vallfärden.

Vad beträffar att de säger att de skall ut i krig för att krig hamnar under Hidjrah och Hidjrah är obligatorisk, så är Hidjrah från ett otroget land till ett islamiskt land antingen obligatorisk eller också rekommenderad. Hidjrah är obligatorisk för den som klarar av att flytta, fruktar för sin religion och inte klarar av att visa sin religion i det otrogna landet. Hidjrah är rekommenderad för den som klarar av att visa sin religion och inte fruktar prövningar i det otrogna landet. Till denne säger vi att det är rekommenderat att flytta från det otrogna landet till det islamiska. Till den förste säger vi att han är ålagd att flytta om han inte klarar av att visa sin religion och befarar att både han och hans religion prövas därför att han förmår göra det.

Hidjrah är en flytt från ett otroget land till ett islamiskt land. Gör tillståndet i dagens Syrien det till ett islamiskt land? Det är uppenbart att landet antar Nusayriyyahs och Dja´fariyyahs ideologi. Landet antar ideologier och metodiker som är otrogna enligt de lärda. Det bekrigar islam och muslimerna. Ni hör säkert vilka pinsamheter islam och muslimerna upplever i det landet. Hur kan en flytt till det landet för att kriga utgöra en Hidjrah från ett otroget land till ett islamiskt dito? Det är tvivelsutan konstigt och anmärkningsvärt.

Tjejerna, killarna och andra är skyldiga att inte bete sig på det viset och kasta bort sina liv i onödan. De syndar och opponerar sig Sharî´ah baserat på att de vill väl och handlar utmed Sharî´ah. Det hör till Satans och de vilsnas bedrägerier. Jag ber Allâh skydda oss och er mot allt ont – och Allâh vet bättre.
..................................................
Källä: Talare: Shaykh Muhammad bin ´Umar Bâzmûl
Källa: http://www.bazmool.net/fatawa/

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/syrien/2216-tjejerna-som-sticker-till-syrien


Sprängämnen för att spränga sig själv med mot fienden?
Fråga: Är det tillåtet om en person tar med sig sprängämnen och försöker attackera fienden i ett krig genom att spränga sig själv?
.................................
Svar: Jag är rädd att det räknas som självmord.
..........................................
Källä: 
Shaykh 'Abdul-Azîz bin Bâz - Biografi 
Källa: Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi [1/167]

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/sjalvmordsbombning/526-92ar-det-tillatet-om-en-person-tar-med-sig-sprangamnen-och-forsoker-attackera-fienden-i-ett-krig-genom-att-spranga-sjalv


Självmordsattentat
Fråga: Beträffande Palestina och dess Djihâd så finns det grupper som anser det vara en obligatorisk Djihâd och de argumenterar med Abû Basîrs ställning. De utför martyriumoperationer och jag säger inte "självmordsattentat". Vad är domen för dessa operationer?
....................................
Svar: Låt oss se hur domen lyder. Hur länge har de hållit på nu?
Frågeställare: Fyra år.
al-Albânî: Har de vunnit eller förlorat?
Frågeställare: De har förlorat.
al-Albânî: Då så. Från deras frukter vet ni hur de är?
.....................................
Källa: 
Av: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî - Biografi
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (527)

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/sjalvmordsbombning/1328-94sjalvmordsattentat


Räknas den som spränger sig själv mot fienden som martyr?
Fråga: Den som spränger sig själv för att tillbringa skada till fienden, räknas han som en martyr då?
........................
Svar: Det som verkar mest korrekt är att han inte är det, han räknas snarare som att han begått självmord, och den som begår självmord med någonting kommer att straffas med den grejen.
.......................................
Källa: Shaykh 'Abul-'Azîz bin Bâz - Biografi
Källa: Masâ’il al-Imâm Ibn Bâz, frågade av Abdullâh bin Mâni’ al-’Utaybi [1/167]

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/sjalvmordsbombning/527-93den-som-spranger-sig-sjalv-for-att-tillbringa-skada-till-fienden-raknas-han-som-en-martyr-da


Om en person kan göra djihad i ett land, blir det obligatoriskt för honom att åka dit?
Fråga: Om en person kan göra djihâd i ett land, blir det obligatoriskt för honom att åka dit?
......................................
Svar: Det är Fard ul-Kifâyah (Obligatoriskt för en grupp muslimer och inte för alla). Djihâd blir endast Fard ul-'Ayn (Obligatoriskt för alla muslimer) vid vissa tillfällen som de lärda har nämnt:

1. Då man närvarar en strid:

"TROENDE! När ni möter förnekarna, som rycker fram i samlad styrka, gör då inte helt om [för att fly]! Den som då gör helt om - om det inte är [en krigslist] för att falla [en fientlig styrka i ryggen] eller för att gå samman med ett [av era] förband - ådrar sig Allâhs vrede och helvetet skall bli hans sista hemvist - ett i sanning eländigt mål! [al-Anfâl: 15-16]

och Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) har berättat att flykt från slagfältet räknas som en av de stora synderna.

2. Om fienden omringar/ockuperar ett land. Då måste vi ta bort ockupationen från landet. Då säger vissa av de lärda att det är obligatoriskt för alla muslimer att kriga, eftersom det liknar situationen då de två arméerna är på slagfältet.

3. Om ledaren för landet beordrar och säger: "Du, gå iväg och kriga!" Då blir det obligatoriskt och man får inte säga: "Beordra någon annan att kriga istället!" Utan man måste lyda.

4. Om det finns behov av en specifik person till att kriga, likt en person som kan använda ett speciellt vapen som ingen annan kan använda. Då måste han strida med det vapnet som endast han känner till hur man använder.

De här fyra tillfällena har de lärda förklarat att djihâd är fard ul-'ayn under, och att det är fard ul-kifayah vid de andra situationerna. Men vare sig det är fard ul-ayn eller fard ul-kifayah så måste man leva upp till vissa villkor, det viktigaste är kapabilitet. Man måste alltså ha kapabilitet att kunna kriga, annars så slänger man sig själv i fördärv. Allah har sagt:

"Ge ert bidrag [till kampen] för Allâhs sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång." [al-Baqarah: 195].
..............................................

Källa:  Av: Shaykh Muhammed bin Sâleh bin 'Uthaymîn - Biografi
Källa: Liqa'ât al-Bâb ul-Maftûh 1095
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/240-6om-en-person-kan-gora-jihad-i-ett-land-blir-det-obligatoriskt-for-honom-att-aka-dit


Ni brukade ge fatwa att man skall göra djihad i Afghanistan förut och ej nu?
Fråga: Ni brukade ge fatwâ att man skall göra djihâd i Afghanistan förut (under kriget mot Soviet) och nu säger ni att man inte skall göra det, varför då?
.....................................
Svar:
 Eftersom saker och ting ändras utmed dess resultat, i början av kriget i Afghanistan så stödde Vi att man skulle åka dit, men resultaten var andra än vi förväntade oss. Vi vet hur personerna är som kom tillbaka därifrån, förutom dem som Allâh bevarat: Vi känner även till vilka strider som sker mellan dem som stannade kvar.
......................................
Källa: Av: Shaykh Muhammed Sâleh bin al-'Uthaymîn - Biografi
Källa. Madjmû' Fatâwâ wa Rasâ'il Shaykh Ibn 'Uthaymîn (25/331)

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/afghanistan/796-62ni-brukade-ge-fatwa-att-man-skall-gora-jihad-i-afghanistan-forut-under-kriget-mot-soviet-och-nu-sager-ni-att-man-inte-skall-gora-det-varfor-da


Muslimen som krigar med de otrogna mot muslimerna
Fråga: Hädar personen som strider tillsammans med de otrogna mot muslimerna? Är det tillåtet att döda honom?
.........................................
Svar: Om han är tvingad till strid, ursäktas han.

Om han gör det frivilligt, riskerar han ett strängt straff, vilket har rapporterats om muslimerna som stannade kvar i Makkah och inte utvandrade. När hedningarna begav sig ut i strid vid Badr följde de med dem. När muslimerna och de otrogna drabbade samman, dödades dessa muslimer bland de otrogna. Då uppenbarade Allâh (ta´âlâ):

"När änglarna samlar in själarna från dem som ännu i dödsögonblicket begår orätt mot sig själva skall de fråga: "Hur var er belägenhet?" [an-Nisâ'a 4:97]

De sade inte "Vilken tro hade ni? Vilken religion hade ni?" De sade:

"Hur var er belägenhet?"

"Och då de svarar: "På jorden var vi svaga och förtryckta"

De sade inte att detta var ett argument för att vara svag och förtryckt.

"... skall de änglarna säga: "Var inte Allâhs jord vid nog så att ni kunde emigrera på den?"

Var ni hindrade från att utvandra?

Detta är ett hot från Allâh. Vi säger inte att de hädade, men vi säger att de har gjort en stor synd. Därav hotade Allâh dem med helvetet.
..............................................
Källa: Av: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân 

Källa: http://alfawzan.ws/sites/default/files/Mowalat--1426-3-29_0.mp3
http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/ovrigt/1797-63muslimen-som-krigar-med-de-otrogna-mot-muslimerna


Är det obligatoriskt för alla muslimer att göra djihad nu med tanke på att muslimerna blir förtryckta i olika krig..
Fråga: Är det obligatoriskt för alla muslimer att göra djihâd nu med tanke på att muslimerna blir förtryckta i olika krig? Vad är det för bestämmelse för dem som inte gör jihad för att dem inte kan, men om det skulle sägas till dem att göra det så skulle de besvara kallet och göra jihad? Det enda som hindrar dem är den svåra situationen som pågår i de muslimska länderna och att de styr med andra än Allâhs lagar.
..................................
Svar: Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan.
Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill.

Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam.

Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.
.............................................
Källa: Fatâwah al-Ladjnah ad-Dâ'imah (12/12)

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/regler-villkor/238-4ar-det-obligatoriskt-for-alla-muslimer-att-gora-jihad-nu-med-tanke-pa-att-muslimerna-blir-fortryckta-i-olika-krig