Skillnaden mellan revolt och Djihâd
Fråga: Vissa människor anser att revolter hör till Djihâd för Allâhs sak och påbud av gott och förbud av ont. De anser att barnmorden och våldtäkterna som sker i Syrien är i själva verket en seger för islam och muslimerna och att muslimerna kommer att råda framöver. De håller fast vid att revolter hör till Djihâd och påbud av gott och förbud av ont. Vad säger vi till dessa människor?
..........................................
Svar: Revolter är prövningar. De leder inte till något. De leder bara till ondska.
Djihâd är inte revolter. Djihâd är ordnat. Det har en armé. Det leds av muslimernas ledare eller hans ställföreträdare. Han går till attack. Detta är Djihâd för Allâhs sak.
Otyglade revolter som saknar ledarskap är bara kaos, prövningar och blodbad.

http://www.darulhadith.com/v2/skillnaden-mellan-revolt-och-djihad/


Skall du med till Syrien?
Fråga: Vad skall jag säga till folk om de kallar mig till att åka till Djihâd i Syrien?
..............................................
Svar: Säg att du tillhör medborgarna som är underordnade makthavaren och att du har föräldrar. Om makthavaren ger mig lov och därefter mina föräldrar kommer jag. Jag är beredd.

http://www.darulhadith.com/v2/skall-du-med-till-syrien/


Modern vill inte att sonen beger sig till Syrien för att kriga
Fråga: Modern frågar om sin son som ständigt ber henne om att få åka till Djihâd i Syrien och sluta sig till grupper som gör Takfîr på landet. Vad skall göras med tanke på att hon inte är nöjd med det?
......................................
Svar: Det är inte tillåtet för honom att trotsa sin moder. Det är obligatoriskt att vara modern hängiven medan Djihâd i detta fall är i bästa fall rekommenderad. Därmed går det rekommenderade inte före det obligatoriska. Han skall inte lämna sin moders rättighet för att gå dithän han önskar. När en man kom till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att kriga frågade han honom: ”Lever dina föräldrar?” Han svarade: ”Ja.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Kämpa hos dem då.” Han skickade tillbaka hon från striden till föräldrarna för att ta hand om dem.

http://www.darulhadith.com/v2/modern-vill-inte-att-sonen-beger-sig-till-syrien-for-att-kriga/


Kriget i Syrien – resultatlös ondska, blodgjutelse och förstörelse?
Fråga: Det finns en propaganda bland ungdomarna som manar till Djihâd i Syrien. Vad säger ni om det?
.............................................
Svar: Djihâd har regler och villkor. De nämns i de trosrelaterade böckerna. Jag hittar inte på dem. De nämns i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs trosrelaterade böcker. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Djihâd är islams spjutspets. Djihâd är viktigt. Dock måste Djihâd vara såsom Allâh föreskrev det och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare praktiserade det.
- Men om det är ett krig utan Sharî´ah-baserade principer och tyglar som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit, är det en ondska, blodspillan och förstörelse. Därtill saknar det resultat. Det medför inga resultat. Det måste alltså finnas regler.
- Den viktigaste regeln är att Djihâd måste ske under den muslimske makthavarens ledning. Makthavaren eller generalerna bland hans ställföreträdare skall leda muslimerna däri. Så var Salafs praxis. När det kom till Djihâd refererade de till makthavarna. Det är makthavarna som organiserar det, tar hand om det och förfogar över det. Det är Djihâd för Allâhs sak.

http://www.darulhadith.com/v2/kriget-i-syrien-resultatlos-ondska-blodgjutelse-och-forstorelse/


Kriget i Syrien – Djihâd för Allâhs sak eller Khawâridjs inbördeskrig?
Det är så här våra söner och ungdomar bedras och luras. Våra ögonstenar tas ifrån oss och förs till malande strider som bara Allâh vet vad som sker där. Värre än så är att dessa grupper som kallas för Djihâd-grupper är i konflikt med varandra. Dâ´ish krigar mot Dâ´idj och Dâ´idj krigar mot Qâ´id och Qâ´id krigar mot jag vet inte vem1… Död och krig. Detta är deras tillstånd. Detta ser vi med våra egna ögon. Vi är alltså inte omedvetna om vad som händer därborta.
- Var är denna islam som det kallas till? Var är denna Djihâd som det kallas till?
- Allâh har ärat det här samfundet med Djihâd. Det här samfundet, Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund, är ett samfund av Djihâd. Dock har Djihâd regler, villkor, principer och folk som förklarar den utifrån Sharî´ah. Dess folk som uppmanar till Djihâd är de som det skall lyssnas till och lydas. Vad dessa beträffar, så manar de endast till prövningar. Det spelar ingen roll om de accepterar det eller tar illa upp. Vi säger rakt ut att det är en prövning!
- Vi ber Allâh (djalla wa ´alâ) att Han räddar muslimernas söner från den. Lov och pris tillkommer Allâh för att ha väglett våra makthavare till att klargöra frågan. Från första början har de klargjort skillnaden mellan Djihâd och terrorism. Dessa katastrofer som har kommit till det islamiska samfundet från Afghanistan till Tunisien, den turkiska gränsen och arabiska världen och kallas för ”Djihâd” är i själva verket endast prövningar och förstörelser.

http://www.darulhadith.com/v2/kriget-i-syrien-djihad-for-allahs-sak-eller-khawaridjs-inbordeskrig/


Håll dig borta från Syrien!
Fråga: Vad är domen för att bege sig till Syrien? Hör det till Djihâd?
.......................................
Svar: Människan skall lovprisa Allâh för att hon är skonad prövningarna. Det där är en prövning. Därför skall man inte gå in i den. Man skall hålla sig borta från den. Däremot skall man be mycket för muslimernas seger och räddning. Det är inte tillåtet att bege sig dit. Först och främst har personen en familj och föräldrar. För det andra är tillstånd från makthavaren ett krav. Båda kraven måste uppfyllas; tillstånd från makthavaren och tillstånd från föräldern. Detta är en prövning som en människa skall hålla sig borta ifrån.

http://www.darulhadith.com/v2/hall-dig-borta-fran-syrien/


Vi behöver inga avhuggna huvuden

az-Zuhrî (d. 124) sade:

”Aldrig har fiendens avhuggna huvuden förts fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – inte ens under Badr-kriget.

När ett avhugget huvud fördes fram till den förste kalifen Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) förbjöd han det.”

I samband med att ett avhugget huvud fördes fram till Abû Bakr gick han uppför predikstolen och sade:

”Vi behöver inte detta. Så gör de otrogna och icke-araberna.”

http://www.darulhadith.com/v2/vi-behover-inga-avhuggna-huvuden/


Vem har rätt till att utropa Djihâd?

Fråga: Beträffande utropandet av Djihâd…
................................
al-Albânî: Var finns Djihâd?
--------------------------
Frågeställare: Det finns exempelvis ledare [för det islamiska blocket] i Algeriet som vill skrämma makthavarna genom att utropa Djihâd.
.................................
al-Albânî: Det stämmer att du är algerier.
......................................
Fråga: Ja. Vem enligt Sharî´ah har rätt till att utropa Djihâd? Är det en kallare eller en student?
--------------------------------------
Svar: Det är den muslimske makthavaren som gör det. Vissa algerier frågade mig om prövningen som har ägt rum i deras land. De berättade om allt dödande och fängslande som hade ägt rum. De frågade om de skulle ut i Djihâd [mot regeringen]. Jag frågade dem om de klarar av att göra det. De blev tysta. Om ni verkligen hade kunnat göra det, och ni är miljontals, skulle ni ha gjort er av med de tiotal makthavarna:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

”Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst!” 22:46

http://www.darulhadith.com/v2/vem-har-ratt-till-att-utropa-djihad/


Vad är beviset för att Djihâd kräver ett tillstånd från ledaren?

Fråga: Vad är beviset för att Djihâd kräver ett tillstånd från ledaren?
..............................................
Svar: Muslimerna från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid fram till idag har aldrig gått ut i Djihâd utan ledaren. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ

”Troende! Hur är det fatt med er? När ni kallas att kämpa för Allâhs sak klamrar ni er fast vid det jordiska.9:38

Poängtera ”… när ni kallas”. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni beordras att gå ut [i strid], går ni ut [i strid].”

Till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah hör att följeslagarna krigar under hans eller hans generals ledning. Detta är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning och Sunnah och muslimernas samstämmighet. Detta nämns i de trosrelaterade böckerna och att Djihâd sker med ledarna. Detta står i alla trosrelaterade böcker som är skrivna av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

http://www.darulhadith.com/v2/vad-ar-beviset-for-att-djihad-kraver-ett-tillstand-fran-ledaren/#_ftnref1


Vad krävs för Djihâd mot dem som har invaderat Jerusalem och förnedrat Qur’ânen?
Fråga: Författaren (rahimahullâh) sade att Djahmiyyah avskaffade Djihâd. I dag har de förnedrat Qur’ânen och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och invaderat Jerusalem och andra, muslimska länder. Fordrar detta att de muslimska makthavarna utropar Djihâd mot dessa?
...........................
Svar: Djihâd i anfallande syfte måste uppfylla två villkor. Det första är att det sker under makthavarens ledning. Det andra är att muslimerna har kapacitet till krig. Dessa två villkor är ett krav. De måste ha kapacitet till att kriga och att det sker under den muslimske makthavarens ledning som har beordrat Djihâd för Allâhs sak.

http://www.darulhadith.com/v2/vad-kravs-for-djihad-mot-dem-som-har-invaderat-jerusalem-och-fornedrat-quranen/


Vad gör man om fienden anfaller?
Fråga: Vad skall jag göra om judarna eller amerikanerna anfaller och striden inte är islamisk?
.....................
Svar: Det är obligatoriskt att försvara sig om fienden skulle anfalla ens hem om anfallaren så skulle vara muslim. Vad skall man då säga om anfallaren är otrogen? Har du fått svaret på din fråga?
..................................
Fråga: Men om striden i sig inte är islamisk?
.........................................
Svar: Men vad sade du dessförinnan?
...........................................
Frågeställaren: Det är obligatoriskt att försvara sig.

al-Albânî: Om striden inte är islamisk men ändå ett självförsvar, så har du fått svaret. Det är obligatoriskt. Och om striden inte är islamisk och den går ut på att attackera, är det inte tillåtet att deltaga om den inte är islamisk.
http://www.darulhadith.com/v2/vad-gor-man-om-fienden-anfaller/


Vad gör man när USA bombar Irak från Saudiarabien?
Fråga: Hur skall en muslim förhålla sig till de otrogna attackerna mot Irak från det heliga landet (Saudiarabien) om man bortser från deras regeringar?
................................
Svar: Samma svar som det förra. [Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade]:

”Stanna inomhus.”

Det finns inget nytt svar hur frågorna än ställs. Ty samma fråga ställer jag fråga till. Jag skall fråga alla i sittningen och var och en får svara utmed sin kunskap, förståelse och lösning. Detta är mitt svar och min religiösa och intellektuella övertygelse:

”Stanna inomhus.”

Som individer kan ni inte göra någonting. Ni kan inte frambringa någon styrka för att hjälpa de utsatta om man nu vet vem den utsatte och angriparen verkligen är.
http://www.darulhadith.com/v2/vad-gor-man-nar-usa-bombar-irak-fran-saudiarabien/


Upplöst pakt med USA
Fråga: Kan det som amerikanarna gör i vissa muslimska länder rättfärdiga att pakten mellan oss och dem löses upp?
.......................................
Svar: Det är de lärda som bestämmer om pakten mellan oss och USA eller andra skall upplösas. Det är inte vem som helst som kan uttala sig om det. Detta refereras till de lärda. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ 

”Och när ett [rykte] som gäller fred eller krig kommer till deras kännedom, skyndar de sig att sprida det. Om de [i stället] genast underrättade sändebudet och dem i deras gemenskap åt vilka anförtrotts myndighet och ansvar skulle de bland dem som [sysslar med att] utforska sanningen kunna klarlägga [ryktets betydelse].” 14:83

Det är inte tillåtet för dessa människor att bryta avtal och upphäva kontrakt utan förståelse och insikt. Detta gäller även om de skulle vara lärda. Det hör inte till deras förfoganden. Detta förfogar de lärda över som han fått i uppdrag att granska generella och viktiga frågor. Likaså förfogar ledarna över detta. De har kunskap om politiken och vet hur det skall handlas med länderna. Det tillkommer alltså inte vem som helst att avskaffa, korrigera och kritisera. Det är lögn mot ledarna och de lärda.
http://www.darulhadith.com/v2/upplost-pakt-med-usa/


Vilka är barbarer och vildar?
21:107  Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.
Cynismen och metoderna som terroristerna tillämpar har inget med islam att göra. Islam är ett kall till Allâhs religion, en vägledning till människorna och en förbättring av människoliven. Hela islam är endast godhet. Om det blir tvunget att gå ut i krig är det ett ädelt och rent krig. Kvinnor får inte dödas. Barn får inte dödas. Gamlingar får inte dödas. Klostermunkar får inte dödas. Ingen som inte deltar i striden får dödas.
- Finner ni detta hos judarna? Finner ni detta hos de kristna? Finner ni detta hos elddyrkarna, hinduerna eller kommunisterna? Det enda du finner hos dem är barbariska och destruktiva krig. De skonar varken vått eller torrt, små eller stora. De demolerar länder. Samtidigt förbjuder islam att till och med träd huggs ned och att de omnämnda målgrupperna dödas.

http://www.darulhadith.com/v2/ar-vi-eller-ni-barbarer-och-vildar/


Ungdom vill ut i Djihâd
Fråga: Jag är en praktiserande ungdom som är entusiastisk för Djihâd för Allâhs sak. Mina flesta vänner har begett sig till Djihâd. Jag har fortfarande viljan kvar och väntar på föräldrarnas godkännande. Vad råder ni mig?

...................................
Svar: Jag råder dig att ta hand om din religion och stanna kvar i ditt land. Sök kunskap och var bra mot dina föräldrar. Försörj dig själv i ditt land och ta vara på din religion, dina studier och tillgivenhet till föräldrarna.

Angående Djihâd, tar den endast plats tillsammans med muslimernas ledare. När ledaren, vår makthavare, mobiliserar en armé till strid och manar till strid, blir det obligatoriskt att gå ut i strid. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ

9:38 ”Troende! Hur är det fatt med er? När ni kallas att kämpa för Allâhs sak klamrar ni er fast vid det jordiska.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni beordras att gå ut [i strid], går ni ut [i strid].”

Detta står i de trosrelaterade böckerna och att Djihâd äger rum med den muslimske makthavaren. Det måste vara så. Och om Djihâd skulle vara obligatorisk för vissa till skillnad från andra, måste man också ha föräldrarnas tillstånd. En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att sluta sig Mudjâhidûn. Han sade till honom:

”Lever dina föräldrar?”

Han sade: ”Ja.”

Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Kämpa hos dem då.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade tillbaka honom till sina föräldrar för att vara dem tillgiven och till tjänst. Det är också Djihâd för Allâhs sak.
http://www.darulhadith.com/v2/ungdom-vill-ut-i-djihad/

Youtube: https://youtu.be/Lwv3xCksaV4