perjantai, 31. heinäkuu 2015

Turvapaikanhakijat lisääntyy

Turvapaikanhakijoitten määrä kohoaa kaikkialla, 
Tunneli Englannin ja Ranskan välillä, 
turvapaikanhakijat rynnistää tunneliin...
töitä  saada haluvat,  
hätä ihmisillä suuri on

torstai, 30. heinäkuu 2015

Muslimitaustaisia syytetään kollektiivisesti

Ruotsissa  ja Suomessakin ja muualla, ääripäät syyttää
kaikkia muslimitaustaisia kollektiivisesti extreemien
terroristien pahoista teoista...mitä se sellainen on...ihan
samaa kuin hitlerin aikaisessa Saksassa syyttivät juutalaisia
kollektiivisesti ja menivät niin pitkälle että joukkomurhasivat
juutalaisia...nyt ääripäitten joukosta kajahtaa samanlaista
huutoa...marssivat nazistien tavoin...kollektiivinen syytös
muslimitaustaisia kohtaan etenee hurjaa vauhtia...miksi
eurooppalaiset ääripäät ei ota oppia historiansa kauhuista...
miksi ääripäät ei tutki Islamia, Koraania...he ottaa aina jakeita
sieltä sun täältä...irrottavat jakeet kokonaisuudesta...ja sillä
tavoin tekevät kaikkensa mustamaalatakseen Islamia...
kuvitteleeko ääripäät että kukaan ei ymmärrä...järkevä
ihminen ymmärtää...järkevä ihminen ei mene ääripäitten
ansaan...järkevä ihminen ymmärtää itse katsoa Koraanista mitä
siellä lukee niitten valikoitujen jakeitten yhteydessä...viha ja
pelko...katkeruus ja suuri halu etsiä syntipukki terroristien
pahoille teoille...kaikista muslimitaustaisista ääripäät on
tehneet syntipukkeja...syyttävät kollektiivisesti...ääripäät itse
on väkivaltaisia fyysisesti ja verbaalisti...aivan samalla tavoin
kuin terroristit...vain väkivallan taso erottaa heidät juuri nyt...
kaikessa muussa ovat kuin veljeksiä vihansa ja pelkonsa ja
uhkailujensa kanssa.

torstai, 30. heinäkuu 2015

Saako uskovainen muslimi valehdella?

Muslimeja usein syytetään...mukamas valehdella saavat
ihan miten vain...mukamas Islam sallii valehtelun...Islam
ei salli uskovaisten muslimien valehdella noin vain...
Valehtelulla täytyy olla hyvä tarkoitus...Valehdella ei saa
miten tahansa...Nåja...katsotaan...ahadith Sahih Muslim,
bok 32, nummer 6303
 sanoo...vain kolmessa tapauksessa
valehdella saa...puhua totuuden sivusta...1.sodassa...
2.yhteiskunnassa kun sovintoa etsitään...3.vaimon ja
miehen kesken kun sovintoa etsivät
...Valehtelu, sivusta
puhuminen, epäselvä puhe...sen avulla sovintoa etsitään...
Valehdella saa ainoastaan vain noissa kolmessa tapauksessa...
ja tarkoitus on hyvä :)
(ruotsin kielellä)
Sahih Muslim, bok 32, nummer 6303: Humaid b. ’Abd
al-Rahman b. ’Auf berättade att hans moder Umm Kulthum
dotter till ’Uqba b. Abu Mu’ait som var bland de första
emigranterna som svor lojalitet till Allahs apostel (fred vare
med honom), sade att hon hade hört Allahs Budbärare
(fred vare med honom) säga: En lögnare är inte den som
försöker nå försoning bland människor och som talar gott
(för att förhindra tvist), eller han som frambringar gott.
Ibn Shihab sade att han inte hörde att det undantaget var
beviljat i någonting där folk talar utifrån lögn utom i tre fall: 

under krig, för att skapa försoning mellan människor,
och ordväxling av en man till hans fru och ordväxling
av en fru till hennes man (i en förvriden form för att
skapa försoning mellan dem).

Profeetta Muhammed (saw) sanoi: Teidän täytyy puhua totta....
Pysykää poissa valheista....
(ruotsin kielellä)

 [Bukhari och Muslim]: Profeten Muhammad (saw)sade:
"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd
leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och
syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. Håll er borta
från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till
helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar
till lögn ses av Allah som lögnare.

torstai, 30. heinäkuu 2015

Lähimmäinen Kristinuskossa

Kertoessaan fariseukselle, että toiseksi suurin käsky oli
rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, Jeesus viittasi
erääseen Israelille annettuun lakiin. Se on merkitty muistiin
3. Mooseksen kirjan 19:18:aan. Samassa luvussa
juutalaisille sanottiin, että heidän tuli pitää toisten
israelilaisten ohella muitakin ihmisiä lähimmäisinään.
Jakeessa 34 sanotaan: ”Muukalaisasukkaan, joka asustaa
luonanne, tulee olla teille sellainen kuin on syntyperäinen
asukkaannekin, ja sinun on rakastettava häntä niin kuin
itseäsi, sillä teistä tuli muukalaisasukkaita Egyptin maassa.”

Näin ollen jopa ei-juutalaisia, varsinkin käännynnäisiä,
piti kohdella rakkaudellisesti.

torstai, 30. heinäkuu 2015

Lain suurin käsky

Lain suurimmat käskyt on seuraavat:
Rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäisiäsi...
Matt. 22:34–40 »Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli 
tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. 
Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta 
pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain 
suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, 
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on 
käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: 
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden 
käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»